Solidar Śląsko Dąbrow

Premia inflacyjna dla pracowników firmy Dalkia

Dzięki staraniom zakładowych organizacji związkowych, w tym NSZZ „Solidarność”, 20 października na konta pracowników firmy Dalkia Polska Energia w Katowicach wpłynęła jednorazowa nagroda inflacyjna wynosząca 4 tys. zł brutto. Porozumienie gwarantujące wypłatę dodatkowych środków rekompensujących załodze zakładu rosnące koszty utrzymania podpisane zostało 27 września.

– W styczniu wynagrodzenia w spółce wzrosły średnio o 12 proc. W tym czasie inflacja zbliżyła się do 17 proc., a w lutym przekroczyła 18 proc. Potem spadała, ale wciąż była dwucyfrowa, co pracownicy mocno odczuli w swoich domowych budżetach. Zwrócenie się do pracodawcy o wypłatę nagrody inflacyjnej było naturalną reakcją związków na tę sytuację. Z drugiej strony, przedstawiając nasze postulaty, kierowaliśmy się wysokością jednorazowych premii inflacyjnych, które zostały wypłacone w innych spółkach działających w branży energetycznej – mówi Jan Szymański, przewodniczący „Solidarności” w Dalkia Polska Energia. Jak zaznacza, osoby, które zostały zatrudnione w 2023 roku, otrzymały nagrodę inflacyjną w wysokości proporcjonalnej do liczby przepracowanych miesięcy.

Efektem systematycznych działań podejmowanych przez związki zawodowe jest zbliżanie wysokości zarobków w spółce do poziomu wynagrodzeń w innych zakładach działających w branży energetycznej. – To ważne, bo zaczynaliśmy z bardzo niskiego poziomu. Jeszcze kilka lat temu normą było podwyżki nie przekraczające 2 proc. w skali roku – dodaje.

Dalkia Polska Energia w Katowicach to dawny katowicki Zakład Energetyki Cieplnej. W 2015 roku wchodzący w skład Katowickiego Holdingu Węglowego ZEC Katowice został sprzedany francuskiej grupie energetycznej EDF.

Firma zaopatruje w ciepło mieszkańców Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Zatrudnia ok. 240 osób. Do „Solidarności” należy blisko 1/3 załogi spółki.

aga
źródło foto: freepik.com