Solidar Śląsko Dąbrow

Prąd i ciepło z metanu

W kopalni „Mysłowice-Wesoła” powstała elektrociepłownia pozwalająca na wykorzystywanie metanu do produkcji prądu. Do tej pory metan wychwytywany w tej kopalni służył jedynie do wytwarzania ciepła.  Inwestycja pochłonęła 11,5 mln zł i została dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki niej do atmosfery trafi mniej szkodliwego gazu.
„Mysłowice-Wesoła” jest pierwszą kopalnią Katowickiego Holdingu Węglowego, która zdecydowała się na taką instalację. Zaprojektował ją należący do grupy Zakład Energetyki Cieplnej.

Elektrociepłownia składa się ze stacji przygotowania gazu, budynku elektrociepłowni oraz budynku stacji transformatorowej. Jej moc elektryczna to ponad 2,8 megawata, cieplna – blisko 3 megawaty. Ciepło wyprodukowane z metanu w pełni zaspokoi potrzeby kopalni i pobliskiego osiedla. Natomiast prąd powstały z tego gazu wystarczy na zaspokojenie ok. 10 proc. rocznego zapotrzebowania kopalni.
Metan jest popularnym gazem kopalnianym, występującym w większości zakładów górniczych w Polsce i posiadającym specyficzne właściwości. Gdy trafia do atmosfery szkodzi o wiele bardziej, niż dwutlenek węgla. Jego wartość opałowa jest jednak dwukrotnie wyższa, niż węgla, a spalanie powoduje mniejsze zanieczyszczenia.

Chociaż podobne instalacje funkcjonują także w kopalniach należących do JSW i KW, wciąż większość metanu emitowana jest do atmosfery. Obecnie udaje się ująć mniej, niż jedną trzecią tego gazu, z czego tylko połowa służy do produkcji ciepła i prądu. Zdaniem specjalistów zwiększenie tego poziomu jest możliwe, ale po przeprowadzeniu kosztownych inwestycji.Tymczasem ilość metanu wydzielającego się złóż węgla cały czas wzrasta, co wiąże się ze wzrostem głębokości wydobycia tego surowca. Dlatego środowisko górnicze postuluje, by prąd z metanu uznawany był za tzw. zieloną energię, uprzywilejowaną na rynku górniczym. Znowelizowane w ubiegłym roku prawo energetyczne częściowo spełniło ten postulat, ale nie wszystkie rozwiązania są zadawalające.
AK
(Za PAP)
 

Dodaj komentarz