Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownik tymczasowy będzie lepiej chroniony

Doprecyzowanie przepisów dotyczących ochrony pracowników tymczasowych, ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych oraz ochrona kobiet w ciąży – to najważniejsze zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Nowela ma uporządkować działalność agencji pracy tymczasowej, których na polskim rynku pracy funkcjonuje ponad 6 tys.
 
6 maja ustawę podpisał prezydent RP Andrzej Duda, a kluczowe zmiany zaczną obowiązywać już 1 czerwca. – Celem nowelizacji jest przywrócenie pracy tymczasowej takiego charakteru, jaki z założenia powinna posiadać, czyli krótkotrwałości i doraźności – mówi dr Anna Reda-Ciszewska, ekspert NSZZ Solidarność. Zaznacza, że w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych obowiązującej od 2004 roku znalazło się wiele zapisów, które miały pomóc w ochronie pracowników tymczasowych, ale okazały się one nieskuteczne. Na ten problem zwracały uwagę zarówno Solidarność jak i Państwowa Inspekcja Pracy.
 
Jedna agencja, jeden pracownik
Przepisy dotyczące maksymalnego okresu świadczenia pracy tymczasowej ale po wejściu noweli w życie będą dotyczyły także pracowników zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych. – Jest to jedna z kluczowych zmian wprowadzonych do ustawy. Jej celem jest ograniczenie stosowania umów cywilnoprawnych przez pracowników użytkowników – mówi dr Anna Reda-Ciszewska. Jak wynika z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, blisko 60 proc. umów podpisanych z pracownikami tymczasowymi stanowią umowy cywilnoprawne.
 
Kolejne zmiany dotyczą kierowania pracowników tymczasowych do pracy u pracodawców użytkowników. Jeden pracodawca nie będzie mógł korzystać z usług danego pracownika przez okres dłuższy niż 18 miesięcy w ciągu 3 lat. Do tej pory bardzo często zdarzało się tak, że po 18 miesiącach ta sama osoba była kierowana do tego samego pracodawcy, ale przez inną agencję. W konsekwencji w jednym miejscu pracowała nawet kilka lat, stając się pracownikiem permanentnie tymczasowym. Oprócz tego pracownik tymczasowy nie będzie mógł wykonywać takiej samej pracy, co osoba zatrudniona bezpośrednio u danego pracodawcy, która została zwolniona w ciągu 3 ostatnich miesięcy z przyczyn od niej niezależnych. W dalszym ciągu pracownika tymczasowego nie będzie można zatrudnić przy wykonywaniu prac niebezpiecznych. W noweli znalazły się również rozwiązania gwarantujące pracownikom tymczasowym równe traktowanie względem pracowników zatrudnionych bezpośrednio u danego pracodawcy. Dotyczą one zasad wynagradzania za urlop wypoczynkowy i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop.
 
Ochrona kobiet w ciąży
Ustawa wprowadza ochronę pracownic tymczasowych w ciąży. Po wejściu zmian w życie pracownicy w ciąży, która posiada dwumiesięczny staż, umowa zostanie przedłużona do dnia porodu. Dzięki temu kobieta otrzyma zasiłek macierzyński. Jak zaznacza dr Reda-Ciszewska, do tej pory kobiety w ciąży zatrudnione za pośrednictwem APT były dyskryminowane, ponieważ nie należał im się ani zasiłek macierzyński, ani świadczenie rodzicielskie. Objęcie ochroną pracownic tymczasowych w ciąży jest konsekwencją unijnej dyrektywy dotyczącej pracy tymczasowej, w której tego typu rozwiązania zostały przyjęte. 
 
APT pod kontrolą
Ponadto pracodawcy użytkownicy zostaną zobowiązani do prowadzenia ewidencji czasu świadczenia pracy przez poszczególnych pracowników tymczasowych, z uwzględnieniem zarówno umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej. Kolejna zmiana w ustawie dotyczy sankcji dla nieuczciwych pracodawców użytkowników, którzy będą mogli zostać ukarani grzywną wynoszącą nawet 30 tys. zł. 
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 
 

Dodaj komentarz