Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy urzędu pracy zorganizowali się w „Solidarności”

Już ponad połowa pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu należy do organizacji „Solidarności”, która powstała w tej placówce niespełna dwa miesiące temu. Do zrzeszenia się w związku zawodowym zachęciła pracowników zawierciańskiego urzędu delegacja śląsko-dąbrowskiej „S” podczas akcji promocyjnej, która odbyła się na przełomie stycznia i lutego tego roku.

Związkowcy odwiedzili wówczas kilkanaście urzędów pracy w całym regionie, a zatrudnionych w nich osobom dziękowali za zaangażowanie i składali życzenia z okazji wypadającego 27 stycznia Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia. Podczas tych spotkań rozmawiano także o korzyściach płynących z bycia członkiem związku zawodowego. – Już kilka lat temu myśleliśmy o założeniu związku, ale wtedy tego pomysłu nie sfinalizowaliśmy. Wizyta związkowców z „Solidarności” ponownie nas zmobilizowała do działania – mówi Aleksandra Prudło, szefowa „Solidarności” w PUP w Zawierciu.

Pracownicy placówki w pierwszej kolejności chcieliby doprowadzić do poprawy wynagrodzeń. Jak podkreśla przewodnicząca „S” w urzędzie, zarobki większości osób są zbliżone do poziomu płacy minimalnej lub są niewiele wyższe. – Zorganizowanie się w związku zawodowym otworzyło nam drogę do negocjacji płacowych. Wcześniej tego nie było. Mamy też wreszcie możliwość prowadzenia konsultacji z pracodawcą w innych spraw pracowniczych, np. w sprawie podziału środków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. To też jeden z naszych priorytetów – dodaje przewodnicząca.

W tej chwili związkowcy przygotowują się do działania, analizują regulaminy pracy i wynagradzania, biorą udział w szkoleniach organizowanych przez śląsko-dąbrowską „Solidarność”. – Chcielibyśmy także korzystać z benefitów oferowanych przez związek, które stanowią wartość dodaną – zaznacza Aleksandra Prudło.

W PUP w Zawierciu zatrudnionych jest 55 pracowników, z czego do „Solidarności” należy 31 osób,

aga