Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy Tramwajów Śląskich poparli strajk

Zdecydowana większość pracowników Tramwajów Śląskich, którzy wzięli udział w referendum, opowiedziała się za solidarnościowym strajkiem generalnym w regionie. Tę formę protestu poparło 93 proc. głosujących. Frekwencja wyniosła 60 proc.

– Wynik głosowania świadczy o tym, że ludzie popierają postulaty zgłoszone przez związki zawodowe i chcą przyłączyć się do protestu – mówi Antoni Krzęciesa, przewodniczący Solidarności w Tramwajach Śląskich. Dla 2,5 tys. pracowników firmy najważniejszy jest postulat dotyczący pomocy przedsiębiorstwom, które odczują skutki wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Zdaniem Krzęciesy, jeżeli ceny energii elektrycznej, będącej głównym napędem w Tramwajach Śląskich, pójdą w górę, to spółka może mieć problemy z utrzymaniem taboru i wypłatą wynagrodzeń. – Drugi postulat szczególnie ważny dla załogi naszej firmy, jest związany z utrzymaniem rozwiązań emerytalnych, przysługujących pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze – dodaje przewodniczący Solidarności w spółce.

Podkreśla, że w ciągu ostatnich trzech lat sytuacja Tramwajów Śląskich uległa poprawie, mimo to pracownicy obawiają się o przyszłość. – W regionie rośnie bezrobocie, wzrastają koszty utrzymania, to sprawia, że wielu rodzinom żyje się coraz trudniej – zaznacza.

Dodaj komentarz