Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy Tauron Ciepło głosowali za strajkiem

Za strajkiem generalnym w regionie opowiedziało się 94,3 proc. pracowników Tauron Ciepło, którzy wzięli udział w głosowaniu. Frekwencja wyborcza wyniosła 64,3 proc. W tej firmie referendum trwało od 14 do 18 stycznia.

Jak poinformowała Justyna Latos, wiceprzewodnicząca śląsko-dąbrowskiej Solidarności i przewodnicząca „S” w Tauron Ciepło w referendum strajkowym uczestniczyło 1275 pracowników. Podkreśla, że przeprowadzenie referendum w spółce wymagało dużej sprawności organizacyjnej. Tauron Ciepło obejmuje obszar dawnego PEC Katowice i PEC Dąbrowa Górnicza oraz EC Tychy, EC Nowa i EC Katowice. – Referendum przebiegało sprawnie. Przygotowaliśmy też urny stałe, ale większość stanowiły urny mobilne, z którymi związkowcy dochodzili do pracowników na poszczególnych oddziałach. Załoga spółki identyfikuje się ze wszystkimi żądaniami zgłoszonymi przez organizacje związkowe – mówi Justyna Latos. Podkreśla, że bardzo ważny jest zarówno postulat dotyczący pomocy przedsiębiorstwom, które odczują skutki wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego, jak i wsparcia firm znajdujących się w trudnej sytuacji, czy likwidacji NFZ.

– Ludzie generalnie boją się o swoją pracę. Wiele osób ma opory przed braniem udziału w jakichkolwiek akcjach, ale wyniki referendum pokazały, że udało im się je przełamać. W trakcie głosowania podkreślali, że nadszedł czas żeby coś zmienić – dodaje.

Justyna Latos podkreśla, że 15 stycznia pojawiła się informacja o zamiarze redukcji zatrudnienia w całym Tauronie. – Ta wiadomość jeszcze bardziej zdeterminowała pracowników, tym bardziej, że nawet nie została skonsultowana ze związkami, chociaż pracodawca podkreśla, że w firmie prowadzony jest dialog społeczny – mówi.

Dodaj komentarz