Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy sektora paliwowo-energetycznego protestowali w Warszawie