Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy Odlewni Żeliwa w Zawierciu walczą o podwyżki

Wzrost stawek zasadniczych osób zatrudnionych na stanowiskach nierobotniczych o 2,50 zł brutto na godzinę i 400 zł brutto miesięcznie podwyżki dla pracowników z tzw. grupy nierobotniczej – takie postulaty przedstawiły pracodawcy związki zawodowe działające w Odlewni Żeliwa w Zawierciu. W ocenie strony związkowej podwyżki stawek zasadniczych o
2,50 zł brutto powinni otrzymać także pracownicy zatrudnieni w systemie akordowym, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy. 
 
Przewodniczący Solidarności w firmie Witold Siwek podkreśla, że wynagrodzenia  większości pracowników spółki nie przekraczają 2,3 tys. zł brutto i praktycznie stoją w miejscu od 2010 roku. – Są osoby, które zarabiają 12 zł brutto za godzinę. Wynagrodzenia w zakładzie odbiegają od zarobków w innych firmach. Tymczasem w drugim kwartale tego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku wyniosło ponad
4,2 tys. zł brutto – zaznacza przewodniczący zakładowej Solidarności.
 
Na pogorszenie sytuacji materialnej pracowników odlewni ma też wpływ fakt, że od ponad trzech lat pracodawca nie wypłaca premii motywacyjnej. Jak informuje Witold Siwek, zgodnie
z zapisami zakładowego regulaminu wynagradzania na jej wypłatę zarząd spółki może przeznaczyć kwotę wynoszącą do 20 proc. funduszu płac, ale tego świadczenia nie nalicza.
 
20 września Solidarność i Związek Zawodowy Pracowników Odlewni Żeliwa S.A. wszczęły
spór zbiorowy z pracodawcą. Rokowania dotyczące podwyżek wynagrodzeń rozpoczęły się 30 września, ale zakończyły się fiaskiem. 24 października strony spisały protokół rozbieżności. Spór zbiorowy wszedł w etap mediacji. – Przede wszystkim chcemy doprowadzić do podwyżek wynagrodzeń w zakładzie. Liczymy na to, że rozmowy z udziałem mediatora zakończą się podpisaniem porozumienia, w którym uwzględnione zostaną nasze postulaty – podkreśla Witold Siwek.
 
W odlewni zatrudnionych jest blisko 530 osób. Firma zajmuje się przede wszystkim produkcją złączek żeliwnych do centralnego ogrzewania i instalacji wodnych.
 
aga
źródło foto:commons.wikimedia.org/Piotr1952/fotopolska.eu CC BY-SA 3.0
 
 

Dodaj komentarz