Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy na „śmieciówkach” mogą zakładać związki

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że ograniczenie udziału w związkach zawodowych do pracowników zatrudnionych na etacie jest niekonstytucyjne. Wyrok TK oznacza, że zatrudnieni na  umowach śmieciowych mogą należeć do związków zawodowych.

W uzasadnieniu orzeczenia sędzia Marek Zubik powiedział, że skoro Konstytucja wyraźnie oznaczyła wolność tworzenia związków zawodowych, to ustawodawca nie ma prawa zawężać i określać, kto się może w nich zrzeszać”. – Trybunał nie odnosił się do treści Kodeksu pracy i stwierdzenia w nim, kto jest pracownikiem, tylko do normy konstytucyjnej pozwalającej zrzeszać się w związki zawodowe – mówił sędzia Zubik.  

Prawo do zrzeszania się pracowników jest obecnie ograniczone przez ustawę o związkach zawodowych, zgodnie z którą możliwość przynależności do związków zawodowych mają jedynie pracownicy zatrudnieni na umowy o pracę. Właśnie o niezgodności tych zapisów z ustawą zasadniczą orzekł Trybunał Konstytucyjny. Wniosek o zbadanie zgodności z Konstytucją i z prawem międzynarodowym przepisów ustawy o związkach zawodowych złożyło do Trybunału Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.

 – Trybunał potwierdził to, co Solidarność udowodniła przed Międzynarodową Organizacją Pracy. Już w 2012 roku po naszej skardze MOP stwierdziła, że Polska łamie prawo międzynarodowe w zakresie prawa do zrzeszania się w związki zawodowe. W następstwie naszej skargi MOP nakazał Polsce zmianę przepisów w tym zakresie, ale jak do tej pory nic się w tej dziedzinie nie wydarzyło. To kolejny przykład ignorowania partnerów społecznych przez koalicję PO-PSL – skomentował orzeczenie TK, Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Dodał, że ma nadzieję, iż rząd jak najszybciej skieruje do Sejmu nowelizację obowiązujących obecnie przepisów regulujących wolność zrzeszania się w związkach zawodowych.

łk

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.