Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy magistratu poprosili mieszkańców o wsparcie

24 stycznia związkowcy z NSZZ „Solidarność” rozpoczęli akcję informacyjną dotyczącą trudnej sytuacji pracowników Urzędu Miasta Orzesze, którzy od wielu miesięcy walczą o podwyżki wynagrodzeń. Akcja jest kierowana do mieszkańców miasta. Pracownicy magistratu liczą na wsparcie lokalnej społeczności.

– Dzisiaj byliśmy przed Urzędem Miasta, w najbliższych dniach będziemy rozmawiać z mieszkańcami poszczególnych dzielnic i sołectw należących do Orzesza – mówi Dawid Brożek, przewodniczący Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Silesia w Stanowicach, która zasięgiem swojego działania obejmuje pracowników UM Orzesze.

Podczas tych spotkań związkowcy zamierzają przekazywać mieszkańcom Orzesza ulotki i prosić ich o wsparcie dla pracowników magistratu. By to zrobić można napisać e-mail o treści: „Wyrażam poparcie dla podwyżki płac pracowników Urzędu od 1.03.2024 wraz z wyrównaniem za styczeń i luty br.”. Można również wysłać list na adres: Urząd Miejski w Orzeszu, ul. św. Wawrzyńca 21, 43-180 Orzesze.

Dawid Brożek podkreśla, że władze Orzesza nie były zainteresowane prowadzeniem rozmów płacowych. – Mamy dwa spory zbiorowe zakończone spisaniem protokołu rozbieżności. Swój udział w negocjacjach kierownictwo UM sprowadzało do wygłaszania oświadczeń. Władze jednostronnie zdecydowały, że pracownicy urzędu otrzymają podwyżkę na poziomie 6,6 proc. i wejdzie ona w życie dopiero w październiku 2024 roku. To oburzające, bo zarówno burmistrzowie i radni podnieśli swoje wynagrodzenia i diety o kilka tys. zł – dodaje związkowiec i zapowiada kolejne akcje protestacyjne w walce o godne zarobki pracowników magistratu.

aga