Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy GZE chcą gwarancji

Wciąż nie ma pakietu socjalnego dla pracowników Górnośląskiego Zakładu Energetycznego, mimo że od sprzedaży firmy minęły ponad dwa miesiące. Związkowcy liczą jednak, że uda się im przekonać zarząd Grupy Kapitałowej Tauron Polska Energia, która kupiła spółkę od szwedzkiego Vattenfalla, do rozpoczęcia rozmów na temat gwarancji pracowniczych.

Podczas pierwszego spotkania z przedstawicielami Tauronu związkowcy zostali  poinformowani, że dotychczasowy właściciel GZE nie zawarł w umowie sprzedaży firmy  jakiejkolwiek wzmianki na temat projektów pakietów socjalnych, przygotowanych przez związki zawodowe dla jej poszczególnych spółek. 

– Przedstawiciele zarządu Tauronu argumentowali, że gdyby zostali poinformowani o opracowanych przez związki projektach pakietów, to inna byłaby ich oferta kupna GZE, bo takie zobowiązania obniżają cenę spółki. Zapewnili jednocześnie, że akceptują wynegocjowane dotychczas w naszej firmie układy i regulaminy. Utrzymywali, że brak pakietu socjalnego nie oznacza zwolnień pracowników – mówi Danuta Garbusińska,  przewodnicząca Solidarności w GZE w Gliwicach.

 – Przekonywali też, że bardzo im imponuje nowoczesna restrukturyzacja naszych spółek, bo pracownicy Tauronu dopiero przechodzą przez ten proces. Zapewniali, że chcą dobrze wykorzystać naszą wiedzę i doświadczenie. Ale my jesteśmy świadomi, że od deklaracji do gwarancji daleka droga. Dlatego mamy prawo obawiać się konsolidacji spółek i zwolnień oraz tego, że nasza wiedza i doświadczenie zostaną wykorzystane, bez nawet roku gwarancji zatrudnienia. Jesteśmy rozgoryczeni, bo Vattenfall potraktował nas jak niepotrzebne meble. Chodziło tylko o to, aby sprzedać spółkę z jak najwyższą cenę. Los pracowników nie miał dla naszego starego właściciela najmniejszego znaczenia – mówi przewodnicząca.

O konieczności sprzedaży polskich spółek Vattenfalla z powodu przeinwestowania  związkowcy zostali poinformowani we wrześniu 2010 r. W lutym 2011 r. upłynął termin obowiązywania korzystnego pakietu gwarancji pracowniczych, który stanowił integralną część sprzedaży Vattenfallowi śląskich spółek GZE i zawierał m.in. gwarancje zatrudnienia, zapisy dotyczące , opieki medycznej, pomocy socjalnej, pomocy finansowej z kasy zapomogowo-pożyczkowej oraz szereg uprawnień wynikających z respektowania ponadzakładowego układu zbiorowego dla pracowników energetyki.

W sierpniu Vattenfall podpisałem z Tauronem umowę o sprzedaży 99,98 proc. akcji GZE. Wartość transakcji to ponad 4,6 mld zł

Dodaj komentarz