Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy EuroMedic pojadą do Warszawy

31 stycznia grupa kilkudziesięciu pracowników prywatnej kliniki EuroMedic Medical Center w Katowicach pojedzie do Warszawy, by zabiegać o spotkanie z prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. Zamierzają też złożyć petycję w kancelarii premiera i Ministerstwa Zdrowia. 

– Chcemy skłonić pana prezesa do merytorycznej rozmowy i przekonać go, że zarzuty postawione naszej placówce, na podstawie których wypowiedziany został kontrakt, są nieprawdziwe – mówi dr Jan Borzymowski, przewodniczący Solidarności w EuroMedic.

Wcześniej centrala NFZ odrzuciła zażalenie kliniki na wypowiedzenie przez katowicki oddział Funduszu kontraktu na leczenie pacjentów na większości oddziałów, z wyjątkiem okulistyki. Kontrakt wygaśnie 31 stycznia. – Od 1 lutego nie będziemy mieli prawa do bezpłatnego leczenia pacjentów – dodaje dr Jan Borzymowski.

Podkreśla, że placówka złożyła w centrali Funduszu kolejną prośbę o rozpatrzenie zażalenia na decyzję śląskiego oddziału NFZ, ale zostanie ona rozpatrzona dopiero w połowie lutego, czyli już po po wygaśnięciu okresu wypowiedzenia umowy.

EuroMedic miał kontrakt z NFZ podpisany na trzy lata. Jednak we wrześniu 2013 roku, po dwóch latach obowiązywania umowy, NFZ ją wypowiedział, nie podając przyczyny. Kontrakt wygasał z końcem ubiegłego roku, jednak po protestach pracowników kliniki, okres jego wypowiedzenia został przedłużony o miesiąc.

Dodaj komentarz