Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy DB Schenker Rail za strajkiem

Za solidarnościowym strajkiem generalnym w regionie opowiedzieli się pracownicy sześciu zakładów należących do grupy DB Schenker Rail Polska. W grupie, funkcjonującej m.in. w branży zaplecza górnictwa, ogółem protest poparło 98,5 proc. uczestników referendum strajkowego. Frekwencja w głosowaniach wyniosła 52,17 proc.

– Nasi pracownicy są gotowi protestować nie tylko w obronie swoich zakładów, ale również  innych sektorów. Poparli ważne dla wielu branż postulaty strajkowe, dotyczące m.in. obrony miejsc pracy i utrzymania rozwiązań emerytalnych dla zatrudnionych w warunkach szczególnych i szczególnym charakterze. Obecne zapisy nie pozwalają wielu naszym pracowników korzystać z tych uprawnień – mówi Leszek Piskała, przewodniczący Solidarności w DB Schenker Rail Polska.

Zdaniem przewodniczącego największe przełożenie na wyniki referendum w grupie DB Schenker miał postulat dotyczący zawieszenia pakietu klimatyczno-energetycznego. Leszek Piskała przewiduje, że już wkrótce zakłady grupy boleśnie odczują podwyżki cen energii, będace skutkiem unijnej polityki klimatycznej. Te podwyżki automatycznie przełożą się na  ceny usług oferowanych przez DB Schenker.  – Wtedy „wypadniemy” z rynku. To grozi utratą wielu miejsc pracy, bo słabe wyniki finansowe naszych zakładów oznaczają nieuchronną restrukturyzację, czyli między innymi zwolnienia – dodaje przewodniczący.

Dodaj komentarz