Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy dąbrowskiego szpitala rozmawiali z radnymi

7 kwietnia w szpitalu im. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej odbyło się spotkanie pracowników placówki z miejskimi radnymi. W spotkaniu wzięło udział 9 radnych, reprezentujących wszystkie kluby działające w samorządzie. Chociaż rozmowy trwały ponad dwie godziny, ze strony członków Rady Miasta nie padły żadne konkretne deklaracje, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu trwającego tam konfliktu.

– Pracownicy szpitala zapoznali radnych ze swoimi problemami, z problemami pacjentów oraz ze sposobem zarządzania szpitalem, który w naszym odczuciu jest błędny. Po tym spotkaniu członkowie Rady Miasta będą mieli głębszą wiedzę na temat tego, co dzieje się w szpitalu i będą ją mogli skonfrontować z informacjami przekazywanymi przez dyrekcję placówki oraz władze miasta – powiedziała po spotkaniu Elżbieta Żuchowicz, przewodnicząca Solidarności w szpitalu.

Podkreśliła, że załoga placówki oczekiwała od radnych konkretnych deklaracji, które mogłyby pomóc w zakończeniu sporu. – Żadne propozycje nie zostały przedstawione, radni zobowiązali się jedynie, że będą zabiegać u dyrektora szpitala o poprawę dialogu ze związkami. Zaznaczali, że nie posiadają kompetencji do rozwiązania konfliktu. My nie zgadzamy się z taką argumentacją. Jako członkowie Rady Miasta odpowiadają zarówno za przyszłość szpitala, jak i jego pracowników – dodała.

Jak zaznacza przewodnicząca, związki zawodowe organizując spotkanie załogi z radnymi,  wystąpiły do kierownictwa placówki z pisemnym wnioskiem o umożliwienie przeprowadzenia tych rozmów na terenie szpitala. Dyrektor nie wyraził zgody, mimo to spotkanie się odbyło, a frekwencja była bardzo wysoka.  

Konflikt w dąbrowskim szpitalu trwa od wielu miesięcy. Organizacje związkowe funkcjonujące w placówce domagają się podwyżek dla wszystkich pracowników w wysokości 300 zł brutto. Wskazują też na błędy w zarządzaniu. W ocenie związków z powodu złej organizacji  i niskich zarobków z pracy w szpitalu rezygnują specjaliści. Prowadzone do tej pory negocjacje zakończyły się fiskiem. W szpitalu przeprowadzony został strajk ostrzegawczy. Organizacje związkowe i dyrekcja szpitala zwróciły się o pomoc w rozwiązaniu konfliktu do Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego.

ak

 

Dodaj komentarz