Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy centrum krwiodawstwa i samorządowcy apelują do ministra

Pracownicy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu, prezydent Raciborza Mirosław Lenk oraz starosta powiatu raciborskiego Ryszard Winiarski zaapelowali do ministra zdrowia Mariana Zembali o odstąpienie od planów połączenia raciborskiej placówki z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach.

Pogłoski o planach łączenia raciborskiej placówki z katowickim RCKiK pojawiły się już kilka miesięcy temu. 15 lipca na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt rozporządzenia w tej sprawie. – To wszystko działo się ponad naszymi głowami. Liczymy, że wspólny apel pracowników RCKiK w Raciborzu, prezydenta naszego miasta oraz starosty powiatu raciborskiego skłoni pana ministra do wycofania tego rozporządzenia, które spowoduje nie tylko utratę miejsc pracy w naszej placówce, ale również negatywne konsekwencje dla pacjentów szpitali, które z współpracują a RCKiK w Raciborzu – mówi Teresa Kłosek, przewodnicząca Solidarności w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu. Pracownicy placówki zapowiadają, że jeżeli ministerstwo nie odstąpi od szkodliwego w ich ocenie rozporządzenia, rozpoczną akcję protestacyjną. 17 lipca zakład został oflagowany.

W liście do szefa resortu zdrowia pracownicy RCKiK w Raciborzu oraz samorządowcy wskazują, że zapowiedziane połączenie doprowadzi do degradacji raciborskiej placówki do punktu poboru krwi zatrudniającego garstkę pracowników. – Konsekwencją tej niezrozumiałej i pozbawionej merytorycznego uzasadnienia decyzji będzie utrata miejsc pracy w raciborskiej placówce i dramat rodzin jej pracowników. RCKiK daje zatrudnienie blisko 140 osobom. Personel placówki to znakomicie wykwalifikowani specjaliści posiadający ogromną wiedzę i nieocenione doświadczenie. Utrata tak znakomitej kadry fachowców to w naszej ocenie niedopuszczalne marnotrawstwo i zarazem ogromny problem społeczny dla Raciborza i okolicznych miejscowości dotkniętych wysokim poziomem bezrobocia – czytamy w liście do ministra Zembali.

pełna treść apelu

Jednocześnie sygnatariusze apelu zwracają uwagę, że pozbawienie RCKiK w Raciborzu statusu samodzielnej placówki spowoduje również  drastyczne obniżenie dostępności krwi i jej składników w szpitalach współpracujących obecnie z raciborską placówką. – Po połączeniu centrów szpitale te będą zmuszone do wykonywania specjalistycznych konsultacji immunohematologicznych w RCKiK w Katowicach. Ze względu na znaczną odległość opóźni to w wielu skomplikowanych przypadkach dobór krwi do wykonania prób zgodności, co może zagrażać życiu i zdrowiu pacjentów, podobnie jak  wydłużone oczekiwanie na transfuzje w szpitalach objętych działaniem RCKiK w Raciborzu – podkreślają autorzy apelu.

W uzasadnieniu projektu rozporządzenia dotyczącego przyszłości raciborskiego centrum, jako główny powód planowanego połączenia podano obecną złą sytuację finansową placówki. Autorzy apelu do ministra Zembali wskazują, że długi RCKiK powstały w wyniku przeszacowania inwestycji związanej z rozbudową i modernizacją centrum, która była współfinansowana i – przynajmniej w teorii – nadzorowana przez ministerstwo. – Resort przeznaczył na ten cel ponad 13 mln zł dotacji, reszta miała pochodzić ze środków własnych placówki. W miarę prowadzonych prac całkowity koszt inwestycji drastycznie wzrósł do poziomu 30 mln zł. Ministerstwo Zdrowia nigdy nie zakwestionowało zasadności ciągłego wzrostu kosztów inwestycji, nie przeprowadziło stosownej kontroli postępów prac na miejscu budowy, nie interesowało się ciągłym przedłużaniem terminu jej ukończenia. Tym samym należy ocenić, że Ministerstwo Zdrowia ponosi znaczną część odpowiedzialności za obecną trudną sytuację finansową RCKiK. Z kolei likwidacja samodzielnego centrum nie tylko nie naprawi, ale wręcz zwiększy stratę środków publicznych, która powstała na skutek oddania do użytku ogromnym nakładem finansowym nowej siedziby RCKiK. – czytamy w treści apelu.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu funkcjonuje jako samodzielna jednostka na terenach ziemi raciborskiej, rybnickiej, jastrzębskiej, żorskiej oraz wodzisławskiej. Łącznie obszar ten zamieszkuje ok. 650 tys. osób. Centrum dostarcza krew do 10 szpitali znajdujących się w zachodniej części województwa śląskiego. Ma też odbiorców krwi i osocza w całej Polsce.

łk

Dodaj komentarz