Solidar Śląsko Dąbrow

Pracownicy Bitronu odrzucili propozycje pracodawcy

Brakiem porozumienia zakończyły się dotychczasowe negocjacje płacowe w spółce Bitron Poland w Sosnowcu. Propozycje zaprezentowane przez przedstawicieli zarządu firmy znacznie odbiegały od oczekiwań pracowników i zakładowej „Solidarności”. 28 września strony podpisały protokół rozbieżności. Trwający w zakładzie spór zbiorowy wszedł w etap mediacji.

Jak informuje Izabela Będkowska, przewodnicząca „S” w Bitron Poland, pracodawca zaproponował podniesienie stawek godzinowych w sumie o 1,50 zł brutto, przy czym od 1 września wzrosłyby one o 1 zł brutto, a od 1 stycznia przyszłego roku o kolejne 50 groszy. To o ponad połowę mniej, niż domagali się przedstawiciele „S”. – Byliśmy gotowi na ustępstwa, mogliśmy się zgodzić się na 1 zł podwyżki od września i 1 zł podwyżki od stycznia. Kompromis był blisko, ale pracodawca okazał się nieugięty – zaznacza przewodnicząca „S” w firmie.

Izabela Będkowska podkreśla, że propozycje płacowe pracodawcy nie zyskały poparcia wśród pracowników. Tuż po zakończeniu rozmów załoga zakładu wzięła udział w ankiecie na temat propozycji zarządu firmy. – Ankietę wypełniło blisko 67 proc. załogi, przeszło 70 proc. ankietowanych było za odrzuceniem podwyżek zaproponowanych przez pracodawcę, uznając, że są one zdecydowanie za niskie – mówi Będkowska.

Po podpisaniu protokołu rozbieżności trwający w spółce zbiór zbiorowy wszedł w etap mediacji. – Wracamy do naszych wcześniejszych postulatów. Będziemy czekać na mediatora, ale mamy nadzieję, że pracodawca uelastyczni swoją postawę i zacznie z nami rozmawiać, przedstawiając nowe propozycje. Jeżeli tak się nie stanie, doprowadzi do strajku. Nikomu nie jest to na rękę, ale my już bardziej ustąpić nie możemy. Koszty życia idą do góry, gaz i paliwo są coraz droższe, a co za tym idzie, żywność. My też musimy mieć za co żyć i spłacać kredyty – dodaje przewodnicząca zakładowej „Solidarności”.

Postulaty płacowe strona związkowa przedstawiła pracodawcy na początku sierpnia. Najważniejsze z żądań to podniesienie stawek godzinowych o 3,50 zł brutto. „S” domaga się także m.in. wypłacenia nagrody za wyniki ekonomiczne spółki w 2021 roku. Jeden z postulatów dotyczy wprowadzenia dodatkowej nagrody miesięcznej w wysokości 450 zł brutto dla pracowników zarabiających najmniej. Chodzi o osoby zatrudnione w tzw. tryskarni, gdzie produkcja jest prowadzona przez siedem dni w tygodniu. Jak wyjaśnia Izabela Będkowska, pracownicy tego działu pracują w systemie pięciodniowym, np. od wtorku do soboty i nie mają możliwości wypracowania nadgodzin, co powinno im być zrekompensowane dodatkową nagrodą.

Bitron Poland produkuje podzespoły dla przemysłu motoryzacyjnego i sprzętu AGD. Spółka zatrudnia przeszło 1000 osób.

aga