Solidar Śląsko Dąbrow

Pracodawcy nie płacą pracownikom

Z danych PIP wynika, że w 2012 roku znacznie wzrosła kwota niewypłaconych wynagrodzeń. Zaległości w woj. śląskim przekroczyły 50 mln zł. To ponad dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Na przełomie roku zwiększyła się też liczba wniosków złożonych do Wojewódzkiego Urzędu Pracy o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jak poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy, w okresie od stycznia do listopada 2012 roku w całej Polsce pracodawcy byli winni pracownikom ponad 208 mln zł, czyli przeszło 75 mln więcej, niż rok wcześniej. W tym czasie problem z otrzymaniem wynagrodzenia miało aż 151 tys. osób. Oznacza to, że poszkodowanych pracowników było dwukrotnie więcej niż w 2011 roku. Zaległości dotyczyły zarówno pensji zasadniczej, jak i nadgodzin. – Niewypłacenie pracownikowi należnego wynagrodzenia jest naruszeniem podstawowego obowiązku pracodawcy – podkreśla Michał Olesiak, rzecznik prasowy Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Kontrole w woj. śląskim
W trakcie kontroli przeprowadzonych w ubiegłym roku przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach inspektorzy ujawnili aż 423 pracodawców zalegających z wypłatą wynagrodzeń. Łączna kwota niewypłaconych świadczeń przekroczyła 50 mln zł. Ponad 10 mln zł przypadało na zaległe odprawy z tytułu zwolnień. Tymczasem w 2011 roku kwota niewypłaconych wynagrodzeń była o ponad połowę niższa i przekroczyła 22 mln 759 tys. zł. Wówczas z wypłatami zalegało 396 pracodawców. Zaległości dotyczące wypłaty odpraw wyniosły ponad 435 tysięcy zł.

– W 2012 roku wzrost należności ujawnionych przez inspektorów pracy zwiększył się o ponad 100 proc., ale liczba zakładów pracy, w których te zaległości występują nie podwoiła się. Może to oznaczać, że firmy, które znalazły się w trudnej sytuacji, w dalszym ciągu mają problemy – ocenia Olesiak. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości w zakresie wypłaty wynagrodzeń inspektorzy pracy wydają nakazy płatnicze. Są to decyzje zobowiązujące pracodawców do zapłaty konkretnej kwoty pracownikowi np. z tytułu wynagrodzenia za pracę, czy ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Michał Olesiak podkreśla, że pracownik, który chce dochodzić wypłaty, może zwrócić się do sądu z pozwem przeciwko pracodawcy. Jeżeli po uzyskaniu wyroku pracodawca dalej nie płaci, poszkodowany pracownik może zwrócić się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. – Podstawą egzekucji komorniczej nie może być natomiast nakaz płatniczy wydany przez inspektora pracy – zaznacza rzecznik prasowy OIP w Katowicach.

Wypłaty z FGŚP
Istnieje też możliwość wypłaty zaległych świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Jak poinformowała Aneta Golimowska, kierownik FGŚP w Katowicach, łączna kwota świadczeń wypłaconych w 2012 roku przez tę instytucję przekroczyła 23 mln 972 tys. zł. Rok wcześniej było to ponad 16 mln 499 tys. zł. W 2012 roku kwota wypłaconych świadczeń wzrosła, mimo że pracownicy i pracodawcy złożyli mniej wniosków, niż rok wcześniej. W 2012 roku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w sumie wpłynęło 728 wniosków. W 2011 roku – 804.

Ze statystki FŚGP w Katowicach wynika, że w ubiegłym roku wypłacone zostały 223 wnioski indywidualne i 89 zbiorczych. Analogicznie, rok wcześniej wypłacono 242 wnioski indywidualne i 83 zbiorcze. – Liczba osób na rzecz których w 2012 roku wypłacono świadczenia wyniosła 3373. W 2011 roku było ich 3058 – mówi Aneta Golimowska. Zaznacza, że do 11 stycznia wpłynęło 38 wniosków indywidualnych i jeden wykaz zbiorczy niewypłacalnego pracodawcy. – Na przełomie roku zaobserwowano zwiększenie liczby składanych wniosków i wykazów, co skutkuje także zwiększoną liczbą wypłat – dodaje. Spośród przeszło 23 mln 972 tys. zł wypłat w 2012 roku ponad 9 mln 928 tys. zł zostało wypłaconych w grudniu. Aktualnie w toku pozostaje 111 wniosków indywidualnych oraz 6 wykazów zbiorczych.

Agnieszka Konieczny

Dodaj komentarz