Solidar Śląsko Dąbrow

Pracodawcy nie liczą się ze zdaniem pracowników

Ponad połowa pracowników w Polsce uważa, że w miejscu pracy nie ma nic do powiedzenia. Gdy w firmie nie działa komunikacja między pracownikami i przełożonymi, tracą obie strony. Skutecznym sposobem rozwiązania tego problemu są związki zawodowe.

Portal opinii o pracodawcach GoWork.pl przeprowadził ankietę, w której zapytał pracowników, czy w ich zakładach pracy szefowie liczą się ze zdaniem podwładnych. W badaniu wzięło udział ponad 7 tys. osób. Wyniki ankiety nie napawają optymizmem. Ponad 50 proc. jej uczestników stwierdziło, że pracodawca nigdy nie pyta ich o zdanie. Przeszło 26 proc. oceniło, że choć przełożeni czasem proszą ich o opinię, to zwykle nic z tego nie wynika. Tylko 14 proc. ankietowanych odpowiedziało, że regularnie wymienia się pomysłami i uwagami z przełożonymi, a 8,5 proc wskazało, że w ich firmach pracodawcy konsultują z załogą najważniejsze kwestie. – Właściwa komunikacja między pracownikami i pracodawcą ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania każdej firmy. Przepływ informacji pozwala przewidywać różne problemy, łagodzić konflikty oraz przygotowywać pracowników na różnego rodzaju zmiany – mówi dr Adam Mrozowicki, socjolog z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Związki to lepsza komunikacja
Receptą na dobrą wewnętrzną komunikację w zakładzie pracy z pewnością mogą być związki zawodowe, które w naturalny sposób pełnią funkcję łącznika między pracownikami i pracodawcą. – Ta teza znajduje potwierdzenie we wszystkich mądrzejszych podręcznikach zarządzania. Każdy rozsądny menadżer będzie budował dialog ze związkami zawodowymi, bo związki mogą mu pomóc w podejmowaniu decyzji, które będą akceptowane przez pracowników i nie będą powodowały konfliktów – wskazuje dr Mrozowicki.

– Pracownicy, gdy nie są zorganizowani, zazwyczaj nie mają odwagi zgłosić przełożonym swoich problemów czy uwag. Znacznie łatwiej jest im przyjść do związkowca, który jest ich przedstawicielem. Związki mają narzędzia, aby skutecznie interweniować u pracodawcy. Co więcej, w dużych zakładach, gdzie zarządzanie jest bardzo zhierarchizowane, pojedynczy pracownik w zasadzie nie ma możliwości rozmowy z dyrektorem czy członkiem zarządu. Związki taką możliwość posiadają – mówi Mieczysław Czarnecki, przewodniczący Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ Solidarność w ArcelorMittal Sosnowiec.

Organiczna praca
Jak podkreśla, to właśnie bieżące, codzienne interwencje w sprawach dotyczących często pojedynczych pracowników stanowią główną część pracy związkowej. Tę aktywność nie zawsze widać na zewnątrz, jednak jest ona bardzo ważna. Pozwala rozwiązywać problemy i gasić konflikty, zanim ulegną eskalacji, a na tym korzystają zarówno pracownicy, jak i pracodawca. – Ta sfera aktywności związków zawodowych jest często w Polsce kompletnie niedostrzegana. Związki zawodowe widać, kiedy są w fazie konfliktu, kiedy wychodzą protestować na ulicę. Tymczasem ta organiczna, codzienna praca na poziomie zakładu, jest może mniej spektakularna, ale to właśnie dzięki niej związki uzyskują poparcie pracowników – zaznacza dr Mrozowicki.

Wyzwanie dla obu stron
W jego ocenie właściwa komunikacja między związkami zawodowymi i pracodawcą to wciąż rzadkość w polskich realiach. Zmiana tej sytuacji to wyzwanie zarówno dla związkowców, jak i dla menadżerów. – Trudno np. wyobrazić sobie dobrze działający przepływ informacji w firmie, gdzie działa kilka lub kilkanaście związków i dodatkowo są one skłócone pomiędzy sobą. W wielu zakładach uporano się z tym problemem poprzez tworzenie wspólnej reprezentacji związków zawodowych. Z drugiej strony cały czas mamy do czynienia w naszym kraju raczej z hierarchiczną kulturą zarządzania, w której często osoby kierujące przedsiębiorstwami nie doceniają znaczenia tego codziennego przepływu informacji – podkreśla socjolog.

Łukasz Karczmarzyk

 

Dodaj komentarz