Solidar Śląsko Dąbrow

Pracodawcy, którzy szanują swoich pracowników

Wszystkie państwa znajdujące się na wysokim poziomie rozwoju gospodarczego to są państwa, w których praca człowieka jest szanowana jako jedna z największych wartości – mówił Prezydent RP Andrzej Duda podczas gali wręczenia nagród laureatom X edycji konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom.

Uroczystość odbyła się 26 lutego w Pałacu Prezydenckim. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele resortu pracy, pracodawcy oraz reprezentanci Solidarności.

Prezydent Andrzej Duda podkreślił, że laureatami konkursu są te firmy, w których przestrzegane są prawa pracownicze i związkowe, a ich pracownicy posiadają umowy o pracę na czas nieokreślony.  Zaznaczył,  że pracodawcy, którzy prowadzą dialog ze stroną społeczną i nie szukają oszczędności na pracownikach, zasługują na szacunek. W jego ocenie postępując w ten sposób, przyczyniają się do budowania nowoczesnego i bogatego państwa. – Wszystkie państwa, w których społeczeństwa są bardzo zamożne, zamożniejsze od nas, to są państwa, w których działają silne i sprawne związki zawodowe. To są państwa, w których prawa pracownicze mają doniosłe znaczenie. To są państwa, w których praca człowieka jest szanowana jako jedna z największych wartości – dodał prezydent.

Przewodniczący Solidarności Piotr Duda zwrócił uwagę, że wciąż wielu przedsiębiorców traktuje pracę jak towar, a pracownika jak przedmiot. – Państwo jesteście wzorem pracodawców, którzy wychodzą ponad standardy Kodeksu pracy, bo w waszych firmach istnieją zakładowe układy zbiorowe pracy. Jesteście wzorem pracodawców, którzy wychodzą ponad standardy bezpieczeństwa i higieny pracy, bo w waszych firmach działają społeczni inspektorzy pracy. W waszych firmach funkcjonują i dobrze się mają związki zawodowe. Realizujecie art. 12 Konstytucji, który gwarantuje swobodę działalności związkom zawodowym, stowarzyszeniom i fundacjom – mówił przewodniczący Solidarności.

W X edycji konkursu nagrodzonych zostało 27 pracodawców z całej Polski. W gronie laureatów znalazło się kilka firm z naszego regionu. Są to: Tauron Ciepło, Huta Cynku Miasteczko Śląskie, PKP PLK Zakład Linii Kolejowych w Sosnowcu, Walcownia Metali „Dziedzice” oraz Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach. – Ta nagroda jest nie tylko sygnałem dla pracodawcy, że pracownicy go szanują i doceniają jego starania. To także wyzwanie, by w przyszłości postępował według tych samych zasad, dbał o ludzi, których zatrudnia i kontynuował dialog ze stroną społeczną – powiedział po zakończeniu uroczystości Tadeusz Nowak, przewodniczący Solidarności w spółce Tauron Ciepło.

Akcja certyfikacyjna Pracodawca Przyjazny Pracownikom została zainicjowana przez Komisję Krajową NSZZ Solidarność w 2008 roku. Pierwszą edycję konkursu objął honorowym patronatem Prezydent RP Lech Kaczyński. Od tamtej pory akcja jest organizowana pod patronatem głowy państwa, a uroczysta gala wręczenia certyfikatów odbywa się w Pałacu Prezydenckim. W ciągu 10 lat laureatami konkursu zostało przeszło 160 firm z całej Polski.

Certyfikat otrzymują pracodawcy, którzy przestrzegają zasad prawa pracy i bhp, prowadzą dialog ze stroną społeczną oraz nie zalegają z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne. O przyznaniu nagrody decyduje komisja, w składzie której znajdują się przewodniczący Solidarności, przedstawiciele Komisji Krajowej „S”, Prezydenta RP oraz Rady Ochrony Pracy przy Sejmie RP.

aga

Dodaj komentarz