Solidar Śląsko Dąbrow

Prace nad projektem zbliżają się do finału

Projekt ustawy dotyczący powołania Funduszu Transformacji Śląska powinien wejść na ścieżkę legislacyjną w połowie grudnia – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko dąbrowskiej „Solidarności”. Zgodnie z górniczą umową społeczną FTŚ ma dysponować instrumentami inwestycyjnymi, które umożliwią obudowę gospodarczą regionu i wypełnienie luki po likwidowanych kopalniach.

– Jeśli wszystko pójdzie sprawnie, ustawa zostanie uchwalona w marcu przyszłego roku, a w maju Fundusz Transformacji Śląska mógłby rozpocząć działalność – powiedział Dominik Kolorz 9 listopada po spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które ze strony rządu odpowiada za przygotowanie ustawy wprowadzającej FTŚ.

Powołanie Funduszu Transformacji Śląska było jednym z elementów umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa podpisanej w maju przez delegację rządową i przedstawicieli związków zawodowych. Zgodnie z zapisami umowy, strona związkowa 29 czerwca przekazała rządzącym projekt ustawy powołującej FTŚ. Od tego czasu nad projektem pracuje resort rozwoju. – Ministerstwo zaproponowało, aby zamiast powołać fundusz na mocy odrębnej ustawy, przeprowadzić ten proces na drodze nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju. W ten sposób FTŚ miałby stać się częścią Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju. To rozwiązanie wydaje się optymalne, gdyż pozwoli znacząco przyspieszyć całe przedsięwzięcie. Do nowelizacji ma być przetransferowana zdecydowana większość rozwiązań, które zapisaliśmy w naszym projekcie ustawy – tłumaczy szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Kolejne spotkanie dotyczące FTŚ ma się odbyć w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii na przełomie listopada i grudnia. Do uzgodnienia wciąż pozostaje m.in. kwestia kapitału początkowego FTŚ, który zgodnie ze związkowym projektem ma wynosić co najmniej 500 mln zł. – Na razie resort nie wskazał skąd miałyby pochodzić te pieniądze, a nie trzeba tłumaczyć, że to kluczowa kwestia dla przyszłego funkcjonowania FTŚ – zaznacza Dominik Kolorz.

Fundusz Transformacji Śląska ma działać w formule zbliżonej do Polskiego Funduszu Rozwoju. Celem tej instytucji będzie podejmowanie działań inwestycyjnych organizacyjnych i finansowych związanych z transformacją Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego oraz odbudowa potencjału gospodarczego regionu. FTŚ ma realizować te cele m.in. przez obejmowanie udziałów w przedsiębiorstwach, udzielanie pożyczek i gwarancji finansowych oraz poprzez inne instrumenty inwestycyjne. Fundusz ma też prowadzić działania w zakresie zagospodarowywania terenów poprzemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem terenów pogórniczych.

kar
źródło foto: flickr.com/Konrad Krajewski