Solidar Śląsko Dąbrow

Prace coraz bardziej zaawansowane

Prace nad treścią umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa węgla kamiennego są coraz bardziej zaawansowane. 23 lutego podczas kolejnej rundy rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu i strony społecznej uzgodniono znaczą część kwestii związanych z systemem osłon socjalnych, rozwojem nowych technologii węglowych oraz transformacją gospodarczą regionu. 
 
– Zaczynam być bardzo umiarkowanym, ale optymistą. Dzisiaj udało się  w dużej części uzgodnić trzy rozdziały umowy społecznej. Przede wszystkim rozdział dotyczący osłon socjalnych i gwarancji zatrudnienia,  rozdział dotyczący inwestycji technologicznych i rozdział dotyczący transformacji Śląska. Można powiedzieć, że ten ostatni rozdział jest uzgodniony w największym stopniu – powiedział po zakończeniu rozmów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.
 
Jak wskazał Dominik Kolorz, najważniejszym obszarem umowy społecznej, który wymaga jeszcze dalszych prac, są kwestie dotyczące subsydiowania kopalń oraz systemu notyfikacji umowy w Komisji Europejskiej. Rozbieżności pojawiają się również w części dotyczącej gwarancji zatrudnienia do emerytury dla pracowników kopalń. – Chcemy, żeby gwarancje zatrudnienia, które wynikają z naszego porozumienia z 25 września, były zapisane w ustawie.  Póki co,  strona rządowa na to się nie zgadza – wskazał szef śląsko-dąbrowskiej „S”. 
 
Artur Soboń, wiceminister aktywów państwowych oraz pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego, wskazał, że elementy umowy społecznej, które nie zostały dotąd uzgodnione mają kluczowe znaczenie dla całego dokumentu. – Chcemy je dopracować, chcemy je uzgodnić także w zespołach roboczych i na roboczo będziemy się jeszcze spotykać w tej kwestii, ale chcielibyśmy już w marcu wrócić do rozmów plenarnych w Urzędzie Wojewódzkim z gotowym  tekstem, który byśmy sobie potwierdzili wspólnie w rozmowach ze stroną społeczną i mam nadzieję, że wspólnie również tę umowę społeczną podpisali – zaznaczył Artur Soboń. 
 
Bazą do rozmów pomiędzy przedstawicielami rządu i strony społecznej jest projekt umowy dotyczącej transformacji sektora wydobywczego i Górnego Śląska przygotowany przez związki zawodowe. Kluczowe elementy tego dokumentu dotyczą mechanizmu finansowania transformacji gospodarczej województwa śląskiego, inwestycji w nowoczesne, niskoemisyjne i bezemisyjne technologie węglowe, osłon socjalnych dla pracowników sektora wydobywczego oraz systemu subsydiowania kopalń. Zgodnie z rządowo-związkowym porozumieniem zawartym 25 września ubiegłego roku, proces stopniowego wygaszania górnictwa węgla energetycznego w naszym kraju ma być rozłożony na trzy dekady. Ostatnie kopalnie mają zakończyć funkcjonowanie w 2049 roku. Harmonogram zamykania poszczególnych kopalń uzgodniony we wrześniowym porozumieniu ma zostać potwierdzony w umowie społecznej dotyczącej transformacji. Dokument ten przed wejściem w życie musi uzyskać notyfikację, czyli zgodę Komisji Europejskiej.  
 
łk, ny
 
 

Dodaj komentarz