Solidar Śląsko Dąbrow

Praca w usługach publicznych w czasie kryzysu

Pandemia, wojna na Ukrainie, szalejąca inflacja i ceny energii – od 2020 roku mieliśmy do czynienia z kilkoma wielkimi kryzysami. Jak wpłynęły one na jakość miejsc pracy w usługach publicznych? Czy jako państwo jesteśmy gotowi na kolejne kryzysy w przyszłości? M.in. na te pytania będą się starali odpowiedzieć uczestnicy konferencji pt. „Praca w usługach publicznych w czasie kryzysu”, która odbędzie się 12 lutego w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach.

W trakcie konferencji zaprezentowane zostaną wyniki „Cov-Work: projekt naukowy!”, przedsięwzięcia realizowanego wspólnie przez Uniwersytet Wrocławski i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Szczególna uwaga poświęcona zostanie grupom zawodowym z sektora publicznego, których praca jest konieczna dla codziennego funkcjonowania społeczeństwa. W dyskusjach obok naukowców wezmą udział związkowcy oraz pracodawcy z ochrony zdrowia, edukacji, pomocy społecznej oraz sądownictwa.

Wstęp na konferencję jest wolny! Osoby zainteresowane udziałem w wydarzeniu prosimy o potwierdzenie obecności do 8 lutego na adres mailowy: sekrzr@solidarnosckatowice.pl

Konferencja jest organizowana przez śląsko-dąbrowską „Solidarność” we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim i Szkołą Główną Handlową.

Program konferencji:

11:00-11:15. Otwarcie konferencji:
Edyta Odyjas, Zastępca Przewodniczącego Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”.

11:15-11:30. O badaniu jakości miejsc pracy i doświadczeń pracowników – wprowadzenie do projektu COV-WORK:
dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski,
dr Jan Czarzasty, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

Cześć I. Warunki i jakość miejsc pracy w szkołach podstawowych:

11:30-12:30. Wprowadzenie, wyniki badań, rekomendacje:
dr Aleksandra Drabina-Różewicz, Uniwersytet Wrocławski.
Głosy w dyskusji:
Anna Kubica, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie,
Lesław Ordon, Wiceprzewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty NSZZ „Solidarność”.

12:30-13:00. Przerwa kawowa

Część II. Warunki i jakość miejsc pracy w szpitalnictwie:

13:00-14:00. Wprowadzenie, wyniki badań, rekomendacje:
dr Jacek Burski, Uniwersytet Wrocławski.
Głosy w dyskusji:
Władysław Perchalik, Prezes Zarządu Szpitali Powiatowych Województwa Śląskiego,
Joanna Lukosek, Wiceprzewodnicząca Regionalnego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność” w Katowicach.

Część III. Warunki i jakość miejsc pracy w domach pomocy społecznej:

14:00-15:00. Wprowadzenie, wyniki badań, rekomendacje:
mgr Alicja Palęcka, Uniwersytet Warszawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
Głosy w dyskusji:
Anna Piotrowska, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „ Przystań”,
Przedstawiciel(ka) NSZZ „Solidarność”.

15:00-15:30. – Zakończenie i podsumowanie.