Solidar Śląsko Dąbrow

Praca tymczasowa, wybory i pomoc prawna

Stanowisko w sprawie patologii związanych z omijaniem przez pracodawców ustawy o pracownikach tymczasowych, apel w sprawie wyborów parlamentarnych oraz projekt poprawy zasięgu bezpłatnej pomocy prawnej dla członków związku były głównymi punktami poniedziałkowego posiedzenia Zarządu Regionu.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność w przyjętym w poniedziałek stanowisku stanowczo zaprotestował przeciwko naruszaniu przez niektórych pracodawców przepisów i ducha ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z  ustawą pracownik tymczasowy wykonujący pracę dla danego pracodawcy nie może być traktowany mniej korzystnie  niż inni pracownicy zatrudnieni przez tego pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku. Ten zapis jest omijany. Często dzieje się wręcz odwrotnie. Pracodawca zatrudnia tzw. pracownika tymczasowego tylko dlatego, że może go traktować gorzej. Jednym z najbardziej bulwersujących przykładów jest postępowanie wobec pracowników, którym skończyły się umowy na czas określony. Te osoby są przejmowane przez agencję pracy tymczasowej i zatrudniane poprzez jedną ze jej firm outsourcingowych u tego samego pracodawcy, u którego wygasła im umowa czasowa. W efekcie takiego działania przejęci pracownicy dalej wykonują tę samą pracę, ale otrzymują o 1/3 niższe wynagrodzenie i tracą zabezpieczenia socjalne. Podobne praktyki stosowane są sieciach handlowych.

– Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego postuluje zaostrzenie przepisów o agencjach pracy tymczasowej oraz kodeksowe ograniczenie liczby umów na czas określony i okresu ich trwania, zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej – czytamy w przyjętym w poniedziałek stanowisku.

Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ Solidarność zaapelował o udział w wyborach podkreślając, że to nie tylko prawo, ale też obowiązek członków związku. – Ten kto nie bierze udziału w wyborach parlamentarnych, sam pozbawia się wpływu na to, kto będzie rządził krajem. Jeśli ktoś rezygnuje z głosowania na polityka  wiarygodnego, rzetelnego i reprezentującego jego poglądy, nie ma prawa narzekać, że ci, którzy zostali wybrani, nie są ani wiarygodni, ani rzetelni i ma i prezentują inne poglądy – czytamy w apelu ZR. – Apelujemy o wybór odpowiedzialny. Apelujemy o wybór osób i ugrupowań, które w swoich programach politycznych deklarują działania na rzecz realizacji praw i interesów pracowniczych, a ich dotychczasowa postawa i postępowanie gwarantują, że nie są to puste deklaracje – podkreślili w dokumencie członkowie ZR.

Podczas posiedzenia ZR zrelacjonowano też postępy prac nad projektem poprawy dostępności członków Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności do bezpłatnej pomocy prawnej i poprawy jakości tych usług. Już wiadomo, że zwiększy się częstotliwość dyżurów prawników w biurach terenowych. Dodatkowo została wynajęta zewnętrzna kancelaria prawna do obsługi członków związku.

Dodaj komentarz