Solidar Śląsko Dąbrow

Praca ludzka jest w centrum życia społecznego

Tysiące pielgrzymów, członków NSZZ „Solidarność” z całej Polski uczestniczyło w niedzielę 17 września w uroczystej mszy św. wieńczącej 41. Pielgrzymkę Ludzi Pracy na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki były słowa: „Matko pomóż nam zło dobrem zwyciężać!”

Nabożeństwu przewodniczył abp Józef Kupny, metropolita wrocławski, a homilię do zgromadzonych wygłosił abp Adrian Galbas SAC, metropolita katowicki. – Trzeba to powiedzieć jasno, że wiele krzywd wyrządzanych jest dziś w miejscu pracy i w związku z pracą. Tak bardzo i tak często ludzie są ranieni w miejscu swojej pracy i w związku z pracą. Przez pracodawców, przez współpracowników, przez podwładnych. Tak często w miejscach pracy człowiek nie doświadcza nie tylko miłosierdzia, ale nie doświadcza nawet sprawiedliwości. Jest okradany, oszukiwany, niesprawiedliwie wynagradzany. Tak często to nie praca jest dla człowieka, ale człowiek jest dla pracy – mówił do pielgrzymów zgromadzonych na jasnogórskim wzgórzu abp Adrian Galbas.

Te słowa się nie zdezaktualizowały
Arcybiskup nawiązał do słów św. Jana Pawła II, który 40 lat temu w Katowicach przypominał, że praca ludzka stoi pośrodku całego życia społecznego i poprzez nią kształtuje się sprawiedliwość oraz miłość społeczna, jeżeli całą dziedziną pracy rządzi właściwy ład moralny. Papież podkreślał wówczas, że jeśli tego ładu moralnego brak, na miejsce sprawiedliwości wkrada się krzywda, a na miejsce miłości, nienawiść. – Zmieniło się przez te cztery dekady wiele, bardzo wiele, ale tamte słowa się nie zdezaktualizowały i nie przestarzały. Są tak samo istotne dzisiaj, w świecie korporacji, wolnego rynku i mega biznesu, jak ważne były wtedy, w czasach socjalistycznego modelu gospodarki – mówił metropolita katowicki.

– Trzeba te słowa Papieża Polaka dziś przypominać. Także te, w których dopominał się o prawa należne ludziom pracy, o wolną od pracy niedzielę, o prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych i – jakże to ważne – by człowiek pracy widział sens swojej pracy. Trzeba też dziś przypomnieć i to, co mówi Katechizm Kościoła, że dostęp do pracy i do zawodu powinien być otwarty, bez niesprawiedliwej dyskryminacji, dla wszystkich, mężczyzn i kobiet, zdrowych i niepełnosprawnych, tubylców i imigrantów – podkreślał abp Galbas.

Być uczciwym i dzielić się owocami pracy
Arcybiskup mówiąc o prawach pracowniczych, podkreślał też, jak ważna jest uczciwość, rzetelność i odpowiedzialność pracowników w podchodzeniu do swoich obowiązków. – Owszem jest wielkim złem, a nawet grzechem wołającym o pomstę do nieba, zatrzymywanie sprawiedliwej zapłaty robotnikom, ale czyż grzechem nie jest także niewłaściwe i byle jakie wypełnianie swoich obowiązków, za które otrzymujemy zapłatę?! Z brakoróbstwa, niechlujstwa, lekceważenia obowiązków trzeba się spowiadać jak z zaniedbań przeciw miłości bliźniego – powiedział abp Galbas. Apelował też, aby pomagać bezrobotnym znaleźć pracę, a także, by po chrześcijańsku dzielić się owocami swojej pracy. – Ilu jest ludzi, tuż obok nas, którzy zamiast myśleć o tym jak żyć, myślą o tym jak przeżyć – zaznaczył.

Jesteśmy „Solidarnością”
Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” w swoim wystąpieniu, które poprzedziło mszę świętą na jasnogórskim szczycie, podkreślił, że Pielgrzymka Ludzi Pracy to nie tylko manifestacja przywiązania do wiary i wartości polskich pracowników, ale również solidarności środowisk pracowniczych. – Dzisiaj nie jesteśmy podzieleni na grupy zawodowe, na branże. Dzisiaj jesteśmy wielką „Solidarnością”. Są górnicy, są hutnicy, lekarze, tokarze i wiele innych zawodów, tak jak sobie życzył tego w 1983 roku ks. Jerzy Popiełuszko – mówił przewodniczący.

Szef związku wskazał, że zadaniem „Solidarności” jest walka o podmiotowe traktowanie każdego pracownika. – Bez względu na to, jaki wykonujesz zawód, jesteś człowiekiem. Człowiekiem, a nie narzędziem w pracy. O tym mówił podczas pierwszej pielgrzymki ksiądz Jerzy Popiełuszko. Nie pozwólcie na to, abyście się stali narzędziem w pracy – zaznaczył Piotr Duda.

Przewodniczący Komisji Krajowej mówił również o osiągnięciach NSZZ „Solidarność” w ostatnim roku. Wśród najważniejszych wskazał przywrócenie emerytur pomostowych oraz wzmocnienie ochrony działaczy związkowych przed bezprawnym zwolnieniem z pracy. Piotr Duda zapowiedział też kontynuowanie rozmów z rządem w sprawie postulatu związku dotyczącego wprowadzenia emerytur stażowych.

Na zakończenie pielgrzymki przewodniczący śląsko-dąbrowskiej „S” Dominik Kolorz wygłosił Akt zawierzenia Matce Bożej Częstochowskiej „Solidarności” i wszystkich ludzi pracy. Odbyła się też uroczystość poświęcenia sztandaru NSZZ „Solidarność” w Tauron Ciepło.

Organizatorem tegorocznej, dwudniowej Pielgrzymki Ludzi Pracy na Jasną Górę był Region Śląsko-Dąbrowskiej NSZZ „Solidarność”.

łk, ny, aga