Solidar Śląsko Dąbrow

Poznańskie obrady KK

Przygotowania do czerwcowej manifestacji w Warszawie. stosunek do wyborów parlamentarnych i skutki wprowadzenia w Polsce pakietu klimatyczno-energetycznego były głównymi tematami zakończonych w środę w Poznaniu dwudniowych obrad Komisji Krajowej NSZZ Solidarność.

W czasie obrad Komisji Krajowej podjęto pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu ogólnopolskiej manifestacji Solidarności, która 30 czerwca odbędzie się w stolicy. Związkowcy będą gromadzić się na placu Piłsudskiego od godz. 10.00. Na placu stanie scena, na której zagra jeden z czołowych polskich zespołów rockowych. Zbierane będą podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o podniesieniu płacy minimalnej. Do udziału w manifestacji zostaną zaproszone też inne centrale związkowe. O 12.30 rozpocznie się przemarsz w kierunku Sejmu i Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Akcja potrwa do godziny 17.00.

Jak mówił podczas obrad szef Solidarności Piotr Duda, termin protestu – w przeddzień objęcia przez Polskę unijnej prezydencji – został wybrany nieprzypadkowo. – Rządzący chcą przed lipcem wszystkie brzydkie sprawy zamieść pod dywan. Naszym protestem chcemy pokazać, że Polska jest krajem z wieloma wciąż nierozwiązanymi problemami społecznymi – powiedział przewodniczący.

W środę  członkowie KK dyskutowali o kwestii relacji związku ze światem polityki i podejścia do jesiennych wyborów. Wśród propozycji zgłaszanych przez członków Komisji Krajowej było wystawienie własnych kandydatów w większościowych wyborach do Senatu, ulokowanie związkowych kandydatów na listach wyborczych innych komitetów, a nawet stworzenie własnej listy wyborczej. Wielu członków KK przypominało jednak negatywne skutki zaangażowania Solidarności w politykę w latach 90.

Przed powrotem do polityki przestrzegał też szef związku Piotr Duda. – Nasi członkowie doskonale wiedzą, na kogo nie należy głosować, ale nie chcą ponownego zaangażowania w politykę. Solidarność jest niezależna i nie będzie zależeć od żadnej partii politycznej. Ta niezależność jest naszym sukcesem i atutem. Dlatego jestem przeciwnikiem angażowania się w politykę po stronie jednej z partii. Zdecydowanie opowiadam się natomiast za wspieraniem solidarnościowych kandydatów startujących z różnych komitetów – podkreślił przewodniczący.

KK przyjęła uchwałę w sprawie skutków wprowadzenia pakietu klimatyczno-energetycznego. – Wprowadzenie pakietu oznacza dla Polski i Polaków wzrost cen ciepła o ok. 25 proc. i energii o 30 proc. Grozi nam upadek wielu zakładów pracy, 200 tysięcy nowych bezrobotnych – przestrzegał Dominik Kolorz, szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności.

Komisja Krajowa przyjęła też w środę oświadczenie w sprawie niedawnej wypowiedzi ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada, który 18 maja w Katowicach zapowiedział odwołanie z rady nadzorczej KGHM Polska Miedź tych jej członków, którzy uczestniczyli w demonstracji pod siedzibą firmy. Komisja Krajowa przyjęła tę wypowiedź z oburzeniem, jako naruszającą ustawę o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw. Związkowcy upoważnili prezydium KK NSZZ Solidarność do powiadomienia prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra.

Przyjęto też stanowisko w sprawie sytuacji w fabryce Ursus. Związkowcy wezwali rząd do objęcia szczególnym nadzorem procesu sprzedaży zakładu oraz wyjaśnienia wątpliwości dotyczących . Oczekują też zaprzestania zwolnień grupowych, opracowania strategii produkcji ciągników oraz negocjacji pakietu socjalnego. W stanowisku dotyczącym sytuacji w Hucie Stalowa Wola KK wezwała rząd do dotrzymania wcześniej złożonych deklaracji dotyczących porozumienia związków zawodowych z chińskim inwestorem.

opracowano na podstawie informacji KK

Dodaj komentarz