Solidar Śląsko Dąbrow

Powstanie 100 Zielonych Pracowni

Dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach powstanie 100 nowoczesnych pracowni do nauczania takich przedmiotów jak: biologia, ekologia, geologia, chemia, czy fizyka. Symboliczne dyplomy potwierdzające przyznanie dotacji, wręczono podczas plenerowej gali, która odbyła się 5 czerwca na Zamku w Ogrodzieńcu.

W ramach 9. edycji konkursu Zielona Pracownia do katowickiego Funduszu wpłynęło 155 zgłoszeń, spośród których wybrano 100 najlepszych. – Z roku na rok liczba szkół walczących o dotację w ramach konkursu Zielona Pracownia lawinowo rośnie. Rekordowa liczba zgłoszeń, które otrzymaliśmy świadczy o tym, że to genialny projekt, który cieszy się olbrzymim zainteresowaniem. Cieszę się, że udało się na 30-lecie naszego Funduszu dofinansować utworzenie dokładnie stu pracowni – mówi Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach.

Konkurs Zielona Pracownia składa się z dwóch etapów, w których w tym roku łącznie można było otrzymać 60 tys. zł dofinansowania. Do tej pory na wyposażenie szkolnych pracowni katowicki Fundusz przeznaczył ponad 22 mln zł. Środki te umożliwiły powstanie nowoczesnych sal lekcyjnych w 539 szkołach. Zielone Pracownie już funkcjonują lub będą funkcjonować w ponad 100 powiatach i gminach województwa śląskiego.

aga
źródło foto: WGOŚiGW Katowice