Solidar Śląsko Dąbrow

Powstaną kolejne „Zielone Pracownie”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ogłosił wyniki VII edycji konkursu „Zielona Pracownia”. W tym roku środki przekazane zostaną do 61 szkół z województwa śląskiego, w których powstaną nowoczesne sale lekcyjne do nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, geologicznych czy chemiczno-fizycznych.

W 2021 roku na „Zielone Pracownie” przeznaczonych zostało 2,3 mln zł, czyli o 300 tys. zł więcej, niż wcześniej planowano. Jak wyjaśnia Tomasz Bednarek, prezes WFOŚiGW w Katowicach, decyzja o zwiększeniu puli środków podyktowana została bardzo dużym zainteresowaniem konkursem i wysokim poziomem nadesłanych projektów.

O VII edycji konkursu o środki z Funduszu starały się 133 placówki oświatowe, z czego zdecydowaną większość stanowiły szkoły podstawowe. Ich zadaniem było opracowanie projektu „Zielonej Pracowni”, a nadesłane wnioski oceniano pod kątem pomysłu na zagospodarowanie sali lekcyjnej, m.in. wykorzystania przestrzeni i funkcjonalności oraz różnorodności pomocy dydaktycznych.

W sumie, w ciągu 7 lat WFOŚiGW w Katowicach przeznaczył 13,4 mln zł na utworzenie w województwie śląskim 369 „Zielonych Pracowni”.

ak
źródło foto: WFOŚiGW Katowice