Solidar Śląsko Dąbrow

Powrót do rozmów na partnerskich warunkach

10 lutego zarząd Kompanii Węglowej wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia gwarantującego pracownikom KW  utrzymanie warunków pracy i płacy po przejściu do Polskiej Grupy Górniczej. To był warunek kontynuacji rozmów przez stronę społeczną.

– Cieszymy się, że zarząd wreszcie wycofał się z tej decyzji. To oznacza, że wracamy do normalnych negocjacji  i mam nadzieję, że będą one teraz prowadzone na partnerskich warunkach – powiedział Bogusław Hutek, przewodniczący kompanijnej Solidarności. Podczas środowego spotkania strony rozmawiały głównie o sposobie i terminie wypłaty tzw. czternastej pensji. – Zarząd przedstawił swoją propozycję w tej kwestii, strona społeczna swoją. Rozmowy będą kontynuowane w czwartek – dodał przewodniczący.

Tym samym zakończył się trwający od blisko dwóch tygodni impas w rozmowach pomiędzy zarządem spółki a kompanijnymi centralami związkowymi. Jego przyczyną była podjęta przez zarząd KW 28 stycznia decyzja o  wypowiedzeniu porozumienia z 17 lipca 2015 roku, które gwarantuje pracownikom Kompanii przejście do nowej spółki na podstawie artykułu 231 Kodeksu pracy, czyli z zachowaniem przez 12 miesięcy dotychczasowych warunków pracy i płacy. Ten krok zarządu wywołał ostry sprzeciw reprezentantów załogi. Kompanijne centrale związkowe domagały się, aby zarząd wycofał decyzję o wypowiedzeniu porozumienia. Od tego uzależniały dalsze rozmowy na temat terminu i sposoby wypłaty  tzw. „czternastki”  oraz kształtu Planu Techniczno-Ekonomicznego KW na 2016 rok.

W pierwszym tygodniu lutego w Katowicach odbyły się dwie rundy rozmów przedstawicieli kompanijnych central związkowych z zarządem KW i wiceministrem energii Grzegorzem Tobiszowskim. W zeszły piątek w Warszawie obradował Trójstronny Zespół Branżowy ds. Bezpieczeństwa Socjalnego Górników. W spotkaniu z przedstawicielami górniczych central związkowych i związków pracodawców stronę rządową reprezentował minister energii Krzysztof Tchórzewski. Żadne z tych spotkań nie przyniosło przełomu.

9 lutego we wszystkich kopalniach i zakładach górniczych Kompanii przeprowadzone zostały masówki, podczas których  związkowcy informowali załogę o przebiegu dotychczasowych negocjacji i przyczynach przedłużającego się impasu w rozmowach. – Frekwencja na masówkach była bardzo wysoka. Ludzie doskonale pamiętają przedwyborcze i powyborcze deklaracje rządzących wobec górników i całej branży. Oczekują realizacji tych obietnic i partnerskiego traktowania – podkreśla Bogusław Hutek.

ny

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *