Solidar Śląsko Dąbrow

Powrót do normalności i równego traktowania pracowników

W styczniu 2024 roku wejdzie w życie znowelizowana ustawa o emeryturach pomostowych. O nabyciu prawa do „pomostówki” będą decydowały warunki, w jakich pracownik jest zatrudniony, a nie data przyjęcia do pracy. Zmiana przepisów to realizacja jednego z najważniejszych postulatów „Solidarności”.

Nowela likwiduje jedną z przesłanek uprawniających do emerytury pomostowej, a tym samym uchyla wygasający charakter tego świadczenia. Chodzi o zapis, zgodnie z którym na „pomostówkę” mogły przechodzić te osoby, które przed 1999 rokiem przynajmniej przez jeden dzień były zatrudnione w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze.

To rozwiązanie zostało wprowadzone przed 15 laty przez ówczesną koalicję rządzącą PO-PSL. Stało się tak mimo sprzeciwu związków zawodowych, które wskazywały, że jest ono niesprawiedliwe, nie uwzględnia realiów dotyczących warunków pracy w wielu gałęziach polskiej gospodarki i bezpodstawnie zakłada ich ekspresową poprawę ze względu na postęp technologiczny.

Ustawa podzieliła osoby zatrudnione w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze na dwie grupy. Jedna zachowała prawo do „pomostówki”, druga takiej możliwości została pozbawiona. – Tymczasem mimo postępu technologicznego praca na niektórych stanowiskach w ogóle się nie zmieniła. Warunki szczególne występowały i nadal występują, a o tym, czy pracownik miał prawo do emerytury pomostowej, decydowała data przyjęcia do pracy. Wielokrotnie alarmowaliśmy, że dochodzi do kuriozalnych sytuacji. Dwóch pracowników stało przy wielkim piecu, zostali zatrudnieni w odstępie miesiąca, a tylko jeden z nich mógł myśleć o „pomostówce” – mówi Mirosław Nowak, przewodniczący „Solidarności” w dąbrowskim oddziale ArcelorMittal Poland. W ocenie związkowców, dzięki nowelizacji przepisów, tylko w AMP prawo do „pomostówki” zyska kilkaset osób. Oprócz zatrudnionych przy wielkich piecach, są to m.in. pracownicy stalowni.

Praca w szczególnych warunkach to taka, której wykonywanie może prowadzić do trwałego ubytku zdrowia. Natomiast pracę o szczególnym charakterze wykonują przedstawiciele zawodów, które wymagają szczególnej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej. Są to m.in. kontrolerzy ruchu lotniczego, maszyniści kolejowi, dyżurni ruchu i kierownicy pociągów. – Nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych przywraca sprawiedliwość i równość. Osoba zatrudniona w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze ma pewność, że na takie świadczenie przejdzie – mówi Henryk Grymel, przewodniczący kolejarskiej „Solidarności”.

Zmiana dotyczy także m.in. motorniczych tramwajów oraz kierowców trolejbusów i autobusów w transporcie publicznym. – Kierowcy cały czas są narażeni na stres. Chwila nieuwagi czy dekoncentracji może przynieść fatalne skutki. Jazda w warunkach miejskich jest dzisiaj znacznie trudniejsza niż jeszcze kilkanaście lat temu – zaznacza Tomasz Fidziński, przewodniczący „Solidarności” w Przedsiębiorstwie Komunikacji Miejskiej w Jaworznie. W jego ocenie, po wejściu noweli w życie każdy kierowca sam będzie mógł zdecydować, czy po 15 latach pracy chce zostać w zawodzie, czy zmienić pracę. Na liście zawodów o szczególnym charakterze znajdują się także m.in. członkowie zespołów ratownictwa medycznego oraz personel medyczny oddziałów psychiatrycznych.

Ustawę uchylającą wygasający charakter emerytur pomostowych prezydent Andrzej Duda podpisał 16 sierpnia. Był to jeden z najważniejszych postulatów „Solidarności”, który znalazł się w czerwcowym porozumieniu podpisanym przez związek z rządem. Zgodnie z nowelą, pozostałe przesłanki uprawniające do przejścia na to świadczenie pozostają niezmienione. Wymagany jest 15-letni staż pracy w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze. Ogólny staż pracy dla kobiet musi wynieść 20 lat, dla mężczyzn 25. Kobieta może nabyć prawo do „pomostówki” w wieku 55 lat, zaś mężczyzna po ukończeniu 60 roku życia.

Pod koniec czerwca tego roku emerytury pomostowe pobierało 40,8 tys. osób. Z szacunków ZUS wynika, że po zmianie przepisów tylko w 2024 roku na „pomostówki” przejdzie 7,3 tys. pracowników.

Agnieszka Konieczny
źródło foto: freepik.com/pixabay.com/pxhere.com/flickr.com