Solidar Śląsko Dąbrow

Powołanie Polskiej Grupy Górniczej

26 kwietnia w Katowicach podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Górniczej. Nowy podmiot przejmie kopalnie i zakłady Kompanii Węglowej wraz z załogą liczącą ponad 32 tys. pracowników. PGG rozpocznie działalność 1 maja.

Porozumienie podpisano w gmachu Sejmu Śląskiego w obecności premier Beaty Szydło oraz ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego Sygnatariuszami porozumienia obok zarządów Kompanii Węglowej i Polskiej Grupy Górniczej oraz przedstawicieli kompanijnych central związkowych są inwestorzy: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Energa Kogeneracja, PGNiG Termika, Węglokoks, Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw, Towarzystwo Finansowe Silesia, a także banki: Alior Bank, Bank BGŻ BNP Paribas, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Zachodni WBK oraz PKO BP.

Zgodnie z zapisami porozumienia Polska Grupa Górnicza zostanie dokapitalizowana łączną kwotą  2 lmd 417 mln zł. Oprócz tego banki oraz Węglokoks zadeklarowały objęcie nowych obligacji PGG na kwotę 1mld 37 mln zł, które spółka będzie musiała spłacić w trzech transzach w latach 2019-26. PGG będzie funkcjonować w oparciu o biznesplan, którego celem jest m.in. osiągnięcie określonych poziomów rentowności i poprawa efektywności funkcjonowania spółki.

– To porozumienie, to, że powstaje silny podmiot górniczy, który będzie gwarantem rozwoju polskiego górnictwa, podstawą polskiej energetyki, to jest przede wszystkim pójście w kierunku wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego Polski – powiedziała premier Beata Szydło podczas uroczystości podpisania porozumienia w gmachu Sejmu Śląskiego.

– Dobrze, że Polska Grupa Górnicza powstanie, że udało się dopiąć uzgodnienia z inwestorami. Stronie społecznej trudno tu mówić jednak o sukcesie, to raczej bardzo trudny kompromis. Teraz oczekujemy od zarządu PGG realizacji tego wszystkiego, co zadeklarował – podkreślił Bogusław Hutek, szef Solidarności w Kompanii Węglowej, jeden z sygnatariuszy porozumienia.

pobierz i przeczytaj treść porozumienia

Podpisanie porozumienia dotyczącego powstania PGG z inwestorami było możliwe dzięki wcześniejszemu, zawartemu 19 kwietnia porozumieniu między zarządem Kompanii Węglowej i stroną społeczną. Zgodnie z jego zapisami pracownicy KW przechodząc do nowego pracodawcy, zachowają wszystkie dotychczasowe warunki pracy i płacy za wyjątkiem tzw. 14. pensji, która została zawieszona na okres maksymalnie dwóch lat. Dotychczasowe regulacje płacowe będą obowiązywać do czasu wprowadzenia nowego zakładowego układu zbiorowego pracy, co ma nastąpić do końca przyszłego roku.

W dokumencie podpisanym 19 kwietnia zapisano również, że wypłata „czternastek” może zostać odwieszona przed upływem dwóch lat, jeśli pozwoli na to sytuacja finansowa spółki. Ponadto ustalono, że w związku z zawieszeniem „czternastek” obniżone zostaną płace dyrektorów kopalń i zakładów spółki, którzy ten element wynagrodzenia mają wliczony do pensji.

PGG przejmie 11 kopalń i 4 zakłady Kompanii Węglowej. Będzie największym producentem węgla kamiennego w Unii Europejskiej. Biznesplan nowej grupy zakłada utworzenie tzw. kopalń zespolonych. Od 1 lipca kopalnia Ziemowit ma zostać połączona z kopalnią Piast, jeden organizm mają stworzyć kopalnie Rydułtowy, Chwałowice, Jankowice i Marcel, a także rudzkie kopalnie Bielszowice, Pokój i Halemba. Jako samodzielne zakłady nadal będą funkcjonować kopalnie Bolesław Śmiały i Sośnica. Część majątku Kompanii Węglowej ma zostać przekazana do Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Do SRK ma trafić również od 3,8 do 4 tys. pracowników KW, którzy będą mogli skorzystać z osłon socjalnych przewidzianych w tzw. ustawie górniczej.

łk
źródło foto: flickr.com/kprm

Dodaj komentarz