Solidar Śląsko Dąbrow

Powołają krajowy komitet protestacyjny

Trzy reprezentatywne centrale związkowe: NSZZ Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych i Forum Związków Zawodowych zawiesiły swój udział w Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Jednocześnie liderzy central zapowiedzieli powołanie międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego.

– 26 czerwca skończył się w Polsce pozorowany dialog społeczny – powiedział Piotr Duda, przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność podczas środowego posiedzenie Komisji Trójstronnej. Szefowie Solidarności, OPZZ i FZZ wręczyli premierowi oświadczenie, w sprawie przyczyn zawieszenia udziału storny społecznej w pracach Komisji Trójstronnej i opuścili salę obrad.

– Rząd w ostatnich tygodniach, mimo jednoznacznego sprzeciwu reprezentatywnych związków zawodowych, po raz kolejny uelastycznił Kodeks Pracy. Wbrew żądaniom związkowców, nie podjął nawet próby uzgodnienia nowych rozwiązań na plenarnym posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych. Minister pracy i polityki społecznej, Przewodniczący Trójstronnej Komisji Władysław Kosiniak-Kamysz, bagatelizując wniosek strony związkowej, nie zwołał jej plenarnego posiedzenia przed skierowaniem rządowego projektu do konsultacji wewnątrzresortowych, a premier Donald Tusk zrejterował przed dyskusją na ten temat, mimo osobistego zobowiązania się, że będą kontynuowane rozmowy między innymi nad tym projektem jeszcze w maju, przed ostatecznymi pracami w Sejmie – napisali w oświadczeniu liderzy central związkowych.

– Dialog społeczny, który jest wpisany w polską Konstytucję, nie istnieje, a rząd wdraża kluczowe rozwiązania dotyczące rynku pracy i polityki społecznej bez jakichkolwiek uzgodnień. Negocjacje ustaw w Komisji Trójstronnej często odbywają się w przyspieszonym trybie, a wiele ważnych ustaw w ogóle nie trafia do Komisji. W tej sytuacji, trzy największe centrale reprezentatywnych związków zawodowych zawieszają swój udział w pracach Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, Wojewódzkich Komisjach Dialogu Społecznego oraz wszystkich Trójstronnych Zespołach Branżowych. Domagamy się zarazem dymisji ministra pracy i polityki społecznej oraz jego natychmiastowego ustąpienia z funkcji przewodniczącego Trójstronnej Komisji. Wyrażamy jednocześnie gotowość wznowienia naszego udziału w pracach wszystkich instytucji dialogu społecznego, w trybie natychmiastowym, z chwilą odrzucenia przegłosowanych już w Sejmie zmian w Kodeksie Pracy oraz dymisji ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza – podsumowali szefowie związków w oświadczeniu.

przeczytaj pełną treść oświadczenia

Po opuszczeniu obrad Komisji Trójstronnej liderzy central związkowych zapowiedzieli powołanie ogólnopolskiego, międzyzwiązkowego komitetu protestacyjno-strajkowego. Pierwsze spotkanie komitetu ma się odbyć 11 lipca.

na podstawie komunikatu Działu Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz