Solidar Śląsko Dąbrow

Potrzebne porozumienie antykryzysowe

W związku z pogarszającą się sytuacją przedsiębiorstw przemysłu hutniczego i motoryzacyjnego oraz zagrożeniem utratą tysięcy miejsc pracy w tych sektorach niezbędne jest doprowadzenie do trójstronnego, antykryzysowego porozumienia pomiędzy rządem, pracodawcami i pracownikami – uważają członkowie Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego.

Reprezentanci MPKS zaapelowali dziś do przedsiębiorców branży hutniczej i motoryzacyjnej, aby mimo niekorzystnych warunków gospodarczych nie podejmowali decyzji o redukcji zatrudnienia w swoich zakładach i jednocześnie wsparli dążenia związkowców do wypracowania trójstronnego, antykryzysowego porozumienia dla tych branż. Jednocześnie MKPS zwrócił się do premiera Donalda Tuska o podjęcie działań mających na celu wsparcie przedsiębiorstw hutniczych i motoryzacyjnych oraz ochronę miejsc pracy w tych sektorach.

– Jednym z pierwszych kroków rządu powinno być spotkanie z przedstawicielami zarządów przedsiębiorstw przemysłu hutniczego oraz motoryzacyjnego i rozmowa na temat możliwych sposobów wsparcia tych zakładów tak, aby mogły utrzymywać miejsca pracy mimo spowolnienia gospodarczego. Kolejnym krokiem powinny być trójstronne ustalenia na temat działań antykryzysowych dedykowanych tym branżom” – napisali członkowie  MKPS w liście do premiera.

Związkowcy proponują, aby rząd skorzystał z rozwiązań, które były stosowane w Niemczech, Francji czy w Austrii w czasie tzw. pierwszej fali kryzysu. – Instrumenty tam stosowane, związane chociażby z ulgami podatkowymi dla przedsiębiorstw utrzymujących zatrudnienie mimo przestojów produkcyjnych zdały egzamin, więc można je z powodzeniem zastosować również w naszym kraju – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności.

Dodaje, że pakiet rozwiązań powinien być szeroki i uwzględniać specyfikę poszczególnych branż. – Dwa miesiące temu przedstawiciele zakładów przemysłu energochłonnego, związkowcy i posłowie z woj. śląskiego wysłali apel do premiera w sprawie wsparcie tego sektora. W apelu nakreślono proponowane kierunki działań rządu. Niestety do dziś nie ma odpowiedzi na ten apel – mówi Kolorz.

W skierowanym dziś wystąpieniu do premiera reprezentanci MPKS podkreślają, że to, w jaki sposób postąpi rząd wobec zakładów przemysłu hutniczego i motoryzacyjnego oraz pracowników przedsiębiorstw kooperujących, będzie ważnym sygnałem dla pracodawców i pracowników z innych zakładów i branż. – Będzie też odpowiedzią na pytanie, czy obywatele naszego kraju mogą liczyć na pomoc Pańskiego rządu w tym trudnym czasie – napisali członkowie MKPS.

pełna treść listu do premiera
oraz dwa wybrane listy do pracodawców hutnictwa i motoryzacji:
list do prezesa ArcelorMittal Poland
list do dyrektora generalnego Grupy Fiata

Dodaj komentarz