Solidar Śląsko Dąbrow

Potrzebna konsolidacja, a nie ślepe cięcia

Specjalny zespół roboczy zajmie się związkową propozycją konsolidacji w branży górniczej. Tym samym wprowadzenie w spółkach węglowych programów zakładających drastyczne cięcia zostało zawieszone. To najważniejsze ustalenie kolejnej rundy rozmów przedstawicieli górniczych central związkowych z rządem.

Przedstawiciele Solidarności przyznają, że obawiali się,  iż ta runda rozmów może zakończyć się fiaskiem. – Gdy na początku spotkania zaprezentowano stronie społecznej przygotowane przez zarząd Kompanii Węglowej założenia programu naprawczego, które sprowadzają się do ślepych cięć i likwidacji i dodano, że w pozostałych spółkach też jest trudna sytuacja, która może wymagać podobnych działań, zrobiło się nerwowo. Atmosferę zaostrzyły wysuwane przez część rządowych ekspertów propozycje zmian właścicielskich, które ocierają się o kanibalizm gospodarczy, bo zakładają wyniszczającą walkę pomiędzy poszczególnymi kopalniami. Ostatecznie jednak zwyciężył duch dialogu – powiedział po spotkaniu Dominik Kolorz, przewodniczący śląsko-dąbrowskiej Solidarności. – Likwidować i ciąć każdy potrafi, a efekty takich działań są zwykle przeciwskuteczne. Na szczęście istnieją inne sposoby na wyciągnięcie branży z zapaści, które opierają się na założeniu, że polskie górnictwo to jeden organizm, a nie luźny zbiór kopalń. Te sposoby wymagają więcej pracy i wysiłku, ale z pewnością przyniosą więcej korzyści. I rządzący zadeklarowali, że tego kierunku nie odrzucają – podkreślił Kolorz.

Związkowy pomysł konsolidacji
Nad przedstawionym przez stronę społeczną pomysłem konsolidacji w branży, czyli powołaniu na bazie Kompanii Węglowej i Katowickiego Holdingu Węglowego jednego podmiotu z udziałem Węglokoksu, będzie teraz pracował mieszany zespół roboczy, w skład którego wejdą przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców. – Pierwsze wyniki prac zespołu powinny być znane do końca przyszłego tygodnia. Wówczas też ustalony zostanie kolejny termin spotkania przedstawicieli strony społecznej z premierem – dodał szef śląsko-dąbrowskiej „S”.

Strategiczne znaczenie górnictwa
Przed spotkaniem duże zaniepokojenie w środowisku górniczym wzbudził fakt nieumieszczenia przedsiębiorstw z sektora górnictwa węgla kamiennego w przygotowanym przez Ministerstwo Skarbu Państwa wykazie podmiotów strategicznych dla polskiej gospodarki. Jeszcze przed spotkaniem list w tej sprawie do premiera wysłał szef górniczej Solidarności Jarosław Grzesik, akcentując, że pominięcie spółek węglowych w tym wykazie jest sprzeczne z werbalnymi deklaracjami rządu o strategicznej roli węgla kamiennego w Polsce. – Oczywiście sprawa została poruszona podczas tej rundy rozmów. Tłumaczono nam, że brak spółek węglowych na tej liście wynika z kwestii kompetencyjnych. Wykaz przygotował resort skarbu i umieścił tam spółki, nad którymi sprawuje nadzór właścicielski. Tymczasem nadzór właścicielski nad górnictwem sprawuje resort gospodarki i dlatego przedsiębiorstwa naszego sektora tam się nie znalazły. Ten błąd ma zostać naprawiony. Piłeczka jest po stronie Ministra Gospodarki, który powinien zadbać o to, aby firmy górnicze również znalazły się na liście podmiotów strategicznych dla gospodarki naszego państwa – podkreślił Jarosław Grzesik.

Ograniczenie importu z Rosji
Podczas środowych rozmów omówiono rezultaty dotychczasowych prac międzyresortowego zespołu  ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego. – Tu strony mają zgodną ocenę. Prace pozwoliły dać oddech branży. Jeszcze tylko pewne szczegóły ekonomiczno-finansowe wymagają dopięcia, ale to chyba właściwe jest formalność. Natomiast wciąż jeszcze sporo pracy wymagają projekty rozwiązań o charakterze średnio- i długookresowym – dodał szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności. Jako pozytywny efekt środowych rozmów ocenił też ustalenia w sprawie polskiego miksu energetycznego. Ale konkretne decyzje w tej sprawie mogą zapaść nie wcześniej niż pod koniec roku, po unijnym szczycie w sprawie polityki klimatyczno-energetycznej Wspólnoty. Ponownie omawiano też propozycje związane z ograniczeniem nadmiernego importu węgla z Rosji. Są nowe, ciekawe pomysły na rozwiązanie tego problemu.  Prace nad tym elementem działań naprawczych na polskim rynku węgla kamiennego nadal trwają.

– Podsumowując tę rundę rozmów, muszę stwierdzić, że obecnie kluczowa jest decyzja rządu w sprawie naszego pomysłu na konsolidację. Jeżeli rząd wycofa się z tej ścieżki naprawczej i w górnictwie dojdzie do próby wdrażania programów cięć, likwidacji i kanibalizmu gospodarczego, wówczas duch kompromisu zostanie pogrzebany, a w górnictwie ruszy fala protestów społecznych na ogromną skalę – podkreślił Dominik Kolorz.

pod
foto: T. Gutry/Tygodnik Solidarność

 

Dodaj komentarz