Solidar Śląsko Dąbrow

Postulaty płacowe w spółce Gimplast w Sosnowcu

350 zł brutto podwyżki płac zasadniczych od 1 stycznia przyszłego roku dla wszystkich pracowników spółki Gimplast domaga się Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „Solidarność” Bitron Poland w Sosnowcu, która obejmuje swoim zasięgiem działania ten zakład.
 
Jak wyjaśnia Izabela Będkowska, przewodnicząca międzyzakładowej organizacji związkowej, zarobki w Gimplaście są bardzo niskie. Osoby zatrudnione po 1 stycznia 2017 roku otrzymują wynagrodzenia na poziomie płacy minimalnej. Pracownicy z dłuższym stażem zarabiają o ok. 300 zł brutto więcej. – W przyszłym roku płaca minimalna wzrośnie o 350 zł brutto, my żądamy podwyżki wynoszącej drugie tyle. Nasz postulat jest jak najbardziej uzasadniony. Ludzie w Gimplaście naprawdę ciężko pracują i zasługują na to, żeby więcej zarabiać. Jeśli zarobki nie wzrosną, będą szukać innej pracy – podkreśla Izabela Będkowska.
 
Przypomina, że w styczniu 2017 roku „S” podpisała z pracodawcą porozumienie płacowe, które gwarantowało załodze spółki wzrost płac przez trzy lata z rzędu. Pracownicy mieli otrzymywać podwyżki w takiej wysokości, żeby ich wynagrodzenia były wyższe o 150 zł brutto od płacy minimalnej obowiązującej w danym roku. – Pracodawca stosował zapisy tego porozumienia tylko w stosunku do osób zatrudnionych przed końcem 2016 roku. W efekcie pracownicy, którzy rozpoczęli pracę później, zarabiają tyle, ile wynosi minimalna – mówi Izabela Będkowska.
 
Postulaty płacowe „S” przedstawiła na początku grudnia. Oprócz podwyżek wynagrodzeń dotyczą one także podniesienia comiesięcznej premii frekwencyjnej z 200 zł do 350 zł brutto i wprowadzenia dodatkowej nagrody absencyjnej. Związkowcy chcą, by po sześciu kolejnych miesiącach przepracowanych bez absencji pracownicy otrzymywali dodatkowo  jednorazowo 500 zł brutto. Domagają się również wprowadzenia dodatku stażowego i zagwarantowania w regulaminie wynagradzania premii wakacyjnej i premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia wynoszących po 800 zł brutto.
 
Gimplast produkuje podzespoły z tworzyw sztucznych dla przemysłu motoryzacyjnego i AGD. W branży automotive działają też pozostałe firmy objęte działaniem międzyzakładowej organizacji związkowej: Bitron Poland i Grammer Automotive Polska. W listopadzie „S” upomniała się o podwyżki płac dla zatrudnionych w tych zakładach pracowników. W Bitronie związkowcy domagają się m.in. wzrostu stawek pracowników produkcyjnych o 5 zł brutto za godzinę i miesięcznej podwyżki w wysokości 840 zł brutto dla osób zatrudnionych w biurach. Z kolei na propozycjach płacowych zgłoszonych przez „S” w Grammerze pracownicy powinni zyskać ok. 200 zł miesięcznie. Jeden z postulatów dotyczy też zagwarantowania załodze premii wakacyjnej w wysokości 1,6 tys. zł brutto. 
 
W sumie w tych trzech firmach zatrudnionych jest przeszło 1,5 tys. osób.
 
aga
źródło foto:pxhere.com/CC0
 

Dodaj komentarz