Solidar Śląsko Dąbrow

Postulaty płacowe w Nexteer Automotive Poland

Podwyższenie stawek godzinowych pracowników produkcyjnych o 4 zł brutto i 670 zł brutto podwyżki dla osób zatrudnionych w administracji – takiego wzrostu płac domaga się „Solidarność” działająca w spółce Nexteer Automotive Poland.
 
Grzegorz Zmuda, przewodniczący zakładowej „S” podkreśla, że decyzja o przedstawieniu takich postulatów jest podyktowana z jednej strony znaczącym wzrostem płacy minimalnej, a z drugiej   rosnącymi kosztami utrzymania, – Tylko w tym roku płaca minimalna poszła w górę o 350 zł brutto, a w kolejnych latach zapowiadane są jej dalsze podwyżki. Jeśli pracodawca w zauważalny sposób nie podniesie też naszych zarobków, to będą się one coraz bardziej zbliżać do płacy minimalnej i realnie będą coraz mniejsze – zaznacza Grzegorz Zmuda. Dodaje także, że postulaty „S” odzwierciedlają nastroje pracowników. – Ludzie oczekują, że podwyżki  zrekompensują im rosnące koszty utrzymania – podkreśla przewodniczący zakładowej „Solidarności”.
 
Wśród przedstawionych żądań znajduje się także postulat dotyczący podwyższenia i powiązania wysokości miesięcznej premii z płacą minimalną. Związkowcy chcą, by wynosiła ona 30 proc. płacy minimalnej. – Miesięczna premia nie była waloryzowana przez kilka lat, więc jej siła nabywcza jest coraz mniejsza. Gdyby została powiązana z płacą minimalną, pracownicy mieliby zagwarantowany jej stały wzrost – wyjaśnia Grzegorz Zmuda. Kolejne żądania dotyczą m.in. zagwarantowania pracownikom premii z okazji Świąt Bożego Narodzenia w wysokości równej płacy minimalnej oraz wprowadzenia w zakładzie nagród jubileuszowych.
 
Swoje postulaty strona związkowa przedstawiła pracodawcy 9 marca. – Jeśli nie zostaną zrealizowane do 16 marca, będzie oznaczało, że weszliśmy w spór zbiorowy – podkreśla Grzegorz Zmuda.
 
Nexteer Automotive Poland działa w branży motoryzacyjnej, spółka produkuje układy kierownicze. W dwóch fabrykach Nexteera, w Tychach i w Gliwicach łącznie zatrudnionych jest ok. 1,7 tys. osób.
 
aga
 

Dodaj komentarz