Solidar Śląsko Dąbrow

Postojowe w Kompanii Węglowej

Zarząd Kompanii Węglowej oficjalnie poinformował związki zawodowe o zamiarze wprowadzenia przestoju ekonomicznego. W niektórych kopalniach postojowe ma trwać nawet przez miesiąc. W tym czasie pracownicy dostawaliby ok. 55 proc. dotychczasowych wynagrodzeń.
Przestój ekonomiczny w Kompanii Węglowej miałby się składać z dwóch etapów. Od 28 kwietnia do 5 maja postojowe zostałoby wprowadzone w kopalniach „Bobrek-Centrum”, „Bolesław Śmiały”, „Piast”, „Ziemowit”, „Chwałowice”, „Jankowice”, Piekary”, „Sośnica-Makoszowy”, „Brzeszcze”, „Pokój” oraz w specjalistycznych jednostkach organizacyjnych. Z kolei pracownicy centrali KW rozpoczęliby przerwę 22 kwietnia i wrócili do pracy również 5 maja.
Drugi etap postoju miałby trwać od 5 do 30 maja lub od 1 do 30 czerwca. W tym okresie kopalnie „Piekary”, „Sośnica-Makoszowy”, „Brzeszcze” i „Pokój” miałyby całkowicie wstrzymać wydobycie, natomiast kopalnie „Knurów-Szczygłowice”, „Halemba-Wirek”, „Bielszowice”, „Marcel” i „Rydułtowy-Anna” miałyby częściowo ograniczyć produkcję z jednoczesnym zwolnieniem części pracowników z obowiązku świadczenia pracy.
Kompanijne związki zawodowe stanowczo sprzeciwiły się propozycjom przedstawionym przez zarząd. – Natomiast Zarząd poinformował, że pomimo negatywnej opinii organizacji związkowych zostanie w tej kwestii podjęta stosowna uchwała. Wobec takiej arogancji Organizacje Związków Zawodowych działających w Kompanii Węglowej S.A. stanowczo żądają wycofania się Zarządu z przedstawionych propozycji – czytamy w komunikacie podpisanym przez liderów central związkowych skierowanym do pracowników KW.
– Wynagrodzenia pracowników w okresie przestoju ekonomicznego stanowiłyby ok. 55 proc. ich dotychczasowych pensji. Ta wysokość wynika z wcześniejszych porozumień między zarządem spółki i stroną społeczną regulujących tę kwestię – informuje Stanisław Kłysz, wiceprzewodniczący górniczej Solidarności.
23 kwietnia we wszystkich kopalniach i zakładach Kompanii Węglowej zostaną przeprowadzone masówki informacyjne dla pracowników. – Jeżeli zarząd podejmie uchwałę o postojowym, poinformujemy załogi o dalszych działaniach. Podkreślam: działaniach, a nie kolejnych rozmowach – mówi wiceprzewodniczący.
W ocenie strony społecznej postojowe w żaden sposób nie poprawi trudnej sytuacji ekonomicznej spółki, a jedynie odsunie w czasie koszty, które i tak trzeba będzie pokryć. Jak tłumaczy Stanisław Kłysz, zarząd KW nie przedstawił związkom zawodowym żadnej strategii wyjścia spółki z kryzysu – Wszelkie działania zarządu opierają się na szukaniu oszczędności w kieszeniach pracowników oraz wyprzedaży majątku spółki – podkreśla.
Związkowcy obawiają się również, że przestój ekonomiczny to wstęp do likwidacji części kopalń wchodzących w skład Kompanii Węglowej. – W kopalni nie da się tak po prostu wstrzymać wydobycia, a po miesiącu rozpocząć na nowo. Koszty ponownego uruchomienia produkcji po takiej przerwie będą ogromne. A wtedy zarząd może powiedzieć, że nie opłaca się tego robić i taniej będzie taką kopalnię zamknąć na dobre – tłumaczy wiceszef górniczej Solidarności.
łk

Dodaj komentarz