Solidar Śląsko Dąbrow

Posiedzenie WRDS na temat trudnej sytuacji w ciepłownictwie

29 czerwca w siedzibie śląsko-dąbrowskiej „Solidarności” w Katowicach odbędzie się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego poświęcone bardzo trudnej sytuacji w sektorze ciepłowniczym. Związkowcy oczekują od rządu pakietu wsparcia dla przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz ich klientów.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność”. Jak wskazują związkowcy, sektor ciepłowniczy jest branżą szczególnie narażoną na skutki światowego kryzysu surowcowo-energetycznego. Już najbliższy sezon grzewczy może zakończyć się falą upadłości przedsiębiorstw ciepłowniczych oraz brakiem możliwości dostarczenia energii cieplnej do odbiorców końcowych lub skokowymi podwyżkami rachunków za ogrzewanie.

Branża boryka się z gigantycznymi, wynoszącymi kilkaset proc. podwyżkami cen gazu ziemnego i węgla. Problemem są również coraz większe koszty związane z zakupem uprawnień do emisji CO2 w ramach europejskiego systemu EU ETS. – Według szacunków branży ciepłowniczej, aby zrekompensować wzrost kosztów produkcji, ceny dla odbiorców końcowych musiałyby zostać zwiększone nawet o kilkaset proc. Do zimy zostało kilka miesięcy. Trzeba jak najszybciej stworzyć systemowe rozwiązania dla sektora ciepłowniczego i o tym chcemy rozmawiać podczas posiedzenia WRDS. W przeciwnym razie, gdy przyjdzie zima, będzie dramat. Zarówno dla przedsiębiorstw ciepłowniczych, jak i ich klientów – mówi Dominik Kolorz, szef śląsko-dąbrowskiej „Solidarności”.

Zaproszenie na posiedzenie WRDS zostało skierowane do resortu aktywów państwowych oraz klimatu i środowiska. Obrady rozpoczną się o godz. 13.00 w siedzibie Zarządu Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” przy ul. Floriana 7 w Katowicach.

łk
źródło foto: pixabay.com/CC0