Solidar Śląsko Dąbrow

Posadzili już pół miliona drzew

Za półtora miesiąca, po raz kolejny ruszy Kampania „Posadź swoje drzewo” koordynowana przez Fundację Ekologiczną „Silesia”. O przygotowaniu wniosku warto pomyśleć już dziś. W tym roku na zakup sadzonek Fundacja Ekologiczna „Silesia” przeznaczy 850 tys. zł. Środki będą pochodziły z dotacji udzielonej pod koniec ubiegłego roku przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Te pieniądze umożliwią posadzenie ok. 40 tysięcy sadzonek drzew i krzewów – zapewnia Piotr Biernat, rzecznik Funduszu.

Kampania „Posadź swoje drzewo” rozpoczęła się w 1991 roku i jest największym tego typu projektem w Polsce. Dzięki niej w województwie śląskim posadzonych zostało już pół miliona drzew. Akcja skierowana jest do dzieci z przedszkoli, uczniów wszystkich typów szkół, młodzieży z ośrodków pomocy społecznej, ośrodków zdrowia oraz organizacji społecznych. Na początku kampania miała charakter planowego nasadzenia drzew na terenach szkolnych i związana była z estetyką. Z czasem do tych walorów dołączyły aspekty edukacyjne. W pobliżu szkół zaczęły bowiem powstawać „żywe pracownie dydaktyczno-naukowe”, w których nauczyciele mogą prowadzić zajęcia dydaktyczne. – Takie lekcje mają wpływ na rozwijanie u uczniów zainteresowań biologiczno-przyrodniczych, wzrost świadomości środowiskowej, budzenie więzi emocjonalnej oraz kształtowanie właściwego stosunku młodzieży do przyrody – dodaje Piotr Biernat. Nie ma też wątpliwości, że prowadzone w takim miejscu lekcje przyrody i biologii stają się ciekawsze. Ważne jest również to, że posadzone drzewa i krzewy stają się własnością szkoły, co sprawia, że dbają o nie wszyscy. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie.

Nie tylko dla zdrowia

Organizatorzy kampanii podkreślają, że powodów dla których warto ją kontynuować jest bardzo dużo: zdrowotne, estetyczne i ekologiczne.Drzewa pozwalają zaoszczędzić energię. – Dorosłe drzewo w lecie transpiruje do powietrza 450 litrów wody dziennie, co odpowiada pracy pięciu dużych klimatyzatorów, pracujących 20 godzin na dobę i obniżających temperaturę nawet o 7 stopni – czytamy na stronie internetowej Fundacji  Ekologicznej „Silesia”.  W lecie cień drzew może obniżyć zewnętrzną temperaturę powierzchni budynku o 9 stopni obniżając koszty ochładzania powietrza. Natomiast zimą ochrona przeciwwiatrowa z drzew może zmniejszyć koszty ogrzewania nawet o 30 procent.Zieleń miejska chroni również zasoby wodne. – Według badań amerykańskich, w czasie swojego 50-letniego życia drzewo recykluje wodę o wartości 37 500 USD i zapobiega erozji gleby – informuje Fundacja. Pasy zieleni znajdujące się w wokół zlewni rzek zmniejszają erozję wodną i zwiększają retencję, chroniąc jednocześnie jakość zasobów wodnych.Drzewa i krzewy nie tylko pomagają w oszczędzaniu energii i wody, ale również mają wpływ na naszą psychikę. – Rekonwalescenci po operacjach chirurgicznych zdrowieją szybciej w pokojach z widokiem na zieleń. Otoczenie drzew ma również pozytywny wpływ na nasz nastrój i emocje – zapewnia Fundacja.Zieleń miejska wpływa także na estetykę naszych osiedli. Drzewa poprawiają linię architektoniczną budynków i oznaczają drogi komunikacyjne, a dobrze usytuowane drzewo stanowi bufor chroniący przed zanieczyszczeniem i hałasem komunikacyjnym. Domy zlokalizowane pośród zielni mają większą wartość rynkową.

Warto już pomyśleć

Akcja rozpocznie się za półtora miesiąca, ale już teraz warto pomyśleć o przygotowaniu wniosku i zgromadzeniu środków, które pomogą w posadzeniu drzew i krzewów. Fundacja pokrywa bowiem koszty zakupu sadzonek, ale pozostałe koszty: transportu, narzędzi i ziemi spoczywają na barkach placówek opiekuńczo-wychowawczych. Szczegółowe informacje na temat warunków, jakie należy spełnić, by skorzystać z dotacji znajdują się na stronie internetowej Fundacji Ekologicznej „Silesia” www.rcee.katowice.pl.
AK

Warto sadzić drzewa:
jedna 60-letnia sosna wytwarza w ciągu doby tyle tlenu, ile wynosi zapotrzebowanie 3 osób
100-letni buk to 1200 litrów tlenu na godzinę
dopiero zasadzone 2700 młodych drzewek zrekompensuje wycięcie jednego starego drzewa
jedno duże drzewo ( 25 metrów wysokości ) usuwa w ciągu dnia z otoczenia tyle samo dwutlenku węgla, ile emitują dwa domy jednorodzinne.
według obliczeń amerykańskich, drzewo w czasie swojego 50-letniego życia produkuje tlen o wartości 31 250 USD.
pochłaniając dwutlenek węgla, drzewa przeciwdziałają skutkom efektu cieplarnianego
drzewa absorbują także zanieczyszczenia powietrza: tlenki węgla, ozon, dwutlenek siarki, przy czym drzewa liściaste są mniej wrażliwe na zanieczyszczenia niż iglaste.
pył unoszony z wiatrem może być ograniczony o 75 proc. dzięki obecności drzew.
dym i nieprzyjemne zapachy mogą być pochłonięte przez drzewa i zastąpione przez ich przyjemniejsze, naturalne aromaty
Źródło: strona internetowa Fundacji Ekologicznej „Silesia”

 

Dodaj komentarz