Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w STS Inżynieria

Nagroda roczna, nagrody jubileuszowe i 4-miesięczny okres rozliczeniowy – to najważniejsze gwarancje regulaminu pracy i płacy, wynegocjowane przez związkowców z Solidarności z Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bytomiu dla pracowników wydzielonej ze struktur PEC spółki STS Inżynieria.

Podpisane 16 stycznia porozumienie z nowym pracodawcą gwarantuje też załodze zachowanie stawek osobistego zaszeregowania w przypadku wypowiedzeń zmieniających warunki pracy i płacy oraz ochronę funduszu świadczeń socjalnych, z którego 2/3 przeznaczane będzie na świadczenia urlopowe, a 1/3 na świadczenia świąteczne.

W ubiegłym roku 100 proc. udziałów spółki kupił prywatny inwestor. W czerwcu właściciel wypowiedział załodze układ zbiorowy pracy. 3 grudnia, gdy ZUZP stracił swoją moc. Solidarność z PEC obejmująca zasięgiem swojego działania również pracowników STS Inżynieria, rozpoczęła negocjacje z pracodawcą na temat regulaminu pracy i płacy w przejętej przez niego spółce. – Rozmowy były długie i trudne. Pracodawca proponował ludziom tylko płacę minimalną, premię uznaniową i aż 12-miesięczny okres rozliczeniowy. Nam z kolei zależało, by u nowego właściciela pracownicy mieli podobne warunki pracy i płacy, jak w strukturach PEC Bytom. To nam się udało, ludzie są zadowoleni. Za zgodą załogi zgodziliśmy się tylko na jeden kompromis. Zrezygnowaliśmy z pracowniczego programu emerytalnego w zamian za 4-miesięczny okres rozliczeniowy – informuje Roman Poloczek, szef Solidarności w PEC w Bytomiu.

STS Inżynieria zatrudnia 31 pracowników. Spółka m.in. wykonuje prace montersko-spawalnicze.

bea

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.