Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie zwolnień grupowych w Magneti Marelli

Związki zawodowe działające w zakładach sosnowieckiej spółki Magneti Marelli podpisały 15 marca porozumienie z pracodawcą w sprawie zwolnień grupowych. W sumie redukcja obejmie 130 osób. Powodem decyzji o cięciu zatrudnienia w spółce jest kryzys na rynku motoryzacyjnym.

– W zasadzie naszą firmę dotknęły dwa problemy. Pierwsza to kryzys w branży motoryzacyjnej. Zamówienia spadły, produkcja spadła, koszty wzrosły – mówi Aleksander Jacuniak, przewodniczący „Solidarności” w Magneti Marelli. – Drugi problem to struktura zatrudnienia. Mamy zbyt dużo pracowników umysłowych i pracowników produkcji pośredniej w stosunku do pracowników fizycznych zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji. Pracodawca chce zmienić te proporcje, aby poprawić funkcjonowanie firmy i to kolejny powód decyzji o zwolnieniach grupowych – dodaje przewodniczący.

Jak podkreśla Aleksander Jacuniak, zadaniem strony związkowej w rozmowach z zarządem spółki było maksymalne złagodzenie skutków restrukturyzacji zatrudnienia w firmie. – Wynegocjowaliśmy odprawy dla pracowników. Ich wysokość uzależniona jest od stażu pracy. Osoby ze stażem do dwóch lat otrzymają 3-miesięczne odprawy. Powyżej dwóch lat 4-miesięczne. Ze stażem co najmniej 5 lat półroczne wynagrodzenie. Pracujący w firmie co najmniej 8 lat odprawy 8-miesięczne, 15 lat 10-miesięczne, 20 lat odprawy roczne, a powyżej 25 lat 15-miesięczne – wylicza szef „Solidarności” w Magneti Marelli.

Ponadto strona związkowa wynegocjowała też ochronę przed zwolnieniami dla zatrudnionych małżeństw – zwolnienia może dotyczyć tylko jednego ze współmałżonków. – Udało się nam też zawrzeć w porozumieniu zapis korzystny dla osób, którym do emerytury został rok. Mogą zostać zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy, ale zachowają prawo do wynagrodzenia do czasu przejścia na emeryturę – dodaje przewodniczący

– W naszej ocenie to dobre porozumienia. Korzystnie dla załogi, a odprawy są dość atrakcyjne. Świadczy o tym fakt, że chętnych do odejścia z pracy na proponowanych warunkach jest więcej niż miejsc. Telefony do naszego biura się urywają. Rzecz w tym, że nie jest to program dobrowolnych odejść. Pracodawca będzie zwracał się do wytypowanych pracowników najpierw z pytaniem, czy nie chcą zmienić stanowiska na pracę fizyczną na produkcji. Jeśli się nie zgodzą, wówczas dana osoba odejdzie z zakładu i zostanie jej wypłacona odpowiednia odprawa – wyjaśnia przewodniczący.

Spółka Magneti Marelli w Sosnowcu zatrudnia blisko 1525 osób w dwóch zakładach – w zakładzie Marelii Sosnowiec Poland Sp .z o. o produkującym lampy samochodowe i w Marelli Sosnowiec Poland Sp. z o.o. Green Technology Solutions produkującym tłumiki.

ny