Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie wzrostu płac w służbach mundurowych

Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji otrzymają podwyżkę 655 zł brutto. Od 1 stycznia 2020 roku płace wzrosną o kolejne 500 zł brutto. Ponadto resort zobowiązał się do rezygnacji z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę. Funkcjonariusze będą też mieli prawo do pełnopłatnych nadgodzin. 
 
To są najważniejsze zapisy porozumienia zawartego 8 listopada pomiędzy szefem MSWiA Joachimem Brudzińskim a reprezentantami związków zawodowych. Sygnatariuszami dokumentu ze strony społecznej: są szefowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, NSZZ Pracowników Pożarnictwa, Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, Związku Zawodowego Strażaków „Florian” i NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej. Porozumienie kończy akcję protestacyjną w służbach mundurowych.
 
– Do rozmów przystępowaliśmy z założeniem, że nie odejdziemy od stołu negocjacyjnego, dopóki nie wywalczymy korzystnego dla ludzi porozumienia. Mimo to kilka razy byliśmy o krok od zerwania rozmów. Ostatecznie, po blisko 12 godzinach naprawdę wyczerpujących negocjacji, udało nam się dojść porozumienia. Myślę, że naprawdę dobrego porozumienia – mówi Damian Kochoń, przewodniczący Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność, który razem z szefem Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność Krzysztofem Andurą i wiceprzewodniczącym KSP Bartłomiejem Mickiewiczem, reprezentowali  NSZZ Solidarność w negocjacjach z ministerstwem.
 
Początkowo MSWiA proponowało funkcjonariuszom służb mundurowych podwyżkę 309 zł brutto od 1 stycznia 2019 roku, a od 1 lipca 2019 roku 253 zł brutto. – Wynegocjowaliśmy przeszło dwa razy więcej. Będzie to 655 zł brutto od 1 stycznia 2019 roku. Kolejna podwyżki nastąpi nie w lipcu, ale pół roku później, bo w styczniu 2020 roku, jednak będzie to  500 zł, a nie 253 zł, jak w pierwotnej propozycji resortu. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie – ocenia Damian Kochoń. 
 
W porozumieniu MSWiA zobowiązało się także do zmiany zasad dotyczących  warunków przejścia na emeryturę. 1 stycznia 2013 roku rząd PO-PSL wprowadził nowe regulacje dotyczące emerytur funkcjonariuszy, którzy wstąpili do służby po 31 grudnia 2012 roku. Funkcjonariuszom tym miała przysługiwać emerytura mundurowa, gdy w dniu zwolnienia ze służby będą mieli ukończone 55 lat i co najmniej 25 lat służby. Dotychczas musiały być spełnione łącznie te dwa warunki. Ministerstwo i strona społeczna zgodziły się na rezygnację z wymogu ukończenia 55 lat. Oznacza to pozostawienie tylko jednego wymogu do przejścia na emeryturę, czyli co najmniej 25 lat służby. Zmiana wejdzie w życie od 1 lipca 2019 roku. – Ale naszą intencją nie jest wypychanie ludzi na emerytury. Przeciwnie. I ministerstwo, i my chcemy, aby doświadczeni funkcjonariusze, dobrzy fachowcy jak najdłużej zostawali w służbie. Resort zaproponował przygotowanie dodatkowych rozwiązań, dodatkowych gratyfikacji dla tych ludzi, którzy będą dalej chcieli zostać w służbie, mimo że mają już 25-letni staż i nabyli uprawnienia emerytalne – wyjaśnia szef Międzyregionalnej Śląskiej Sekcji Pożarnictwa.
 
Kolejny postulat przedstawicieli związków zawodowych dotyczył rozliczania tzw. nadgodzin. Wymiar czasu służby funkcjonariuszy wynosi 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym. Należność za ponadwymiarowy czas służby, czyli  tzw. nadgodziny, wypłacane są obecnie tylko strażakom i wynoszą  60 proc. stawki za jedną nadgodzinę. W policji czy straży granicznej możliwy jest jedynie odbiór wolnego za wypracowane nadgodziny. Zgodnie z zawartym 8 listopada porozumieniem  od 1 lipca przyszłego roku zostanie wprowadzona odpłatność w wysokości 100 proc. stawki godzinowej dla wszystkich policjantów, strażaków, strażników granicznych i funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa. 

W skład Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ Solidarność wchodzące organizacje związkowe z jednostek Państwowej Straży Pożarnej z całej Polski, zrzeszające w sumie przeszło 8 tys. członków.

 
ny
źródło foto:kspnszz.org
 

Dodaj komentarz