Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie ulg

Związkowcom i pracodawcom udało się wypracować porozumienie w sprawie ulg przejazdowych dla kolejarzy, ich rodzin oraz emerytów i rencistów kolejowych. W jego ramach ustalono, że pracownikom przysługuje prawo do 99% ulgi na przejazdy w klasie drugiej, natomiast emeryci i renciści z takiego prawa mogą skorzystać po uiszczeniu opłaty w wysokości 50 zł. Ulga dla dzieci i współmałżonków pracowników wynosi 80%, jednak w przypadku współmałżonków przysługuje ona dopiero po uiszczeniu opłaty wynoszącej 50% kwoty, za którą pracodawca wykupił uprawnienie.Porozumienie zostało zawarte na rok 2014 i lata następne.

– Udało się wynegocjować warunki, które nas satysfakcjonują, dlatego spory zbiorowe z pracodawcami zostały zawieszone – wyjaśnia Stanisław Kokot, rzecznik Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarnoś. – Otwarta pozostaje jeszcze sprawa spółki Arriva, gdzie do ustalenia pozostały jeszcze kwestie dojazdu kolejarzy do pracy. Jeśli i tu uda się porozumieć, spory zbiorowe zostaną zakończone – dodaje Kokot.

przeczytaj pełną treść porozumienia

żródło :Dział Informacji Komisji Krajowej

Dodaj komentarz