Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w sprawie premii w Kompanii

Pracownicy Kompanii Węglowej otrzymają w kwietniu jednorazową premię, na którą zarząd przeznaczy ponad 70 proc. funduszu motywacyjnego. To efekt zakończonych 19 marca negocjacji płacowych w spółce. – Premie otrzymają wszyscy pracownicy Kompanii, a nie jak postulował zarząd, wyłącznie pracownicy kopalń. Umówiliśmy się również, że w przyszłości w przypadku wzrostu wskaźnika wynagrodzeń, przeznaczymy jego część na odbudowę funduszu motywacyjnego – mówi Jarosław Grzesik, szef górniczej Solidarności.

Jak wskazuje przewodniczący, premie pozwolą uzupełnić budżety domowe pracowników Kompanii po wydatkach związanych ze zbliżającymi się świętami. – Ich wysokość będzie uzależniona od liczby przepracowanych dniówek w pierwszym kwartale 2013 roku oraz od tego, czy ktoś pracuje na dole, na przeróbce, jest fizycznym pracownikiem na powierzchni, czy pracownikiem administracji. Przy czym ta pierwsza grupa dostanie najwięcej, a ostatnia najmniej – tłumaczy Jarosław Grzesik.

Oprócz premii dodatkowe 0,7 proc. tegorocznego wskaźnika wynagrodzeń w KW zostanie przeznaczone na wyrównanie dysproporcji płacowych pomiędzy poszczególnymi kopalniami spółki. – Ten zapis zagwarantowaliśmy już w zasadzie w ubiegłorocznym porozumieniu płacowym. Dzisiaj te dysproporcje wynoszą niespełna 190 zł brutto. Po uruchomieniu środków, które wynegocjowaliśmy, zmaleją one do niecałych 60 zł – zaznacza szef górniczej „S”.

Zarząd Kompanii i związki zawodowe ponownie zasiądą do rozmów płacowych po upływie pierwszego półrocza i analizie sytuacji ekonomicznej spółki. – Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja na rynku węgla jest trudna, dlatego nie domagaliśmy się obecnie większego wzrostu wynagrodzeń. Mamy jednak nadzieję, że w drugim półroczu sytuacja się zmieni i wtedy będziemy mogli przystąpić do negocjacji na temat rzeczywistego wzrostu płac w Kompanii Węglowej – mówi Grzesik.

Dodaj komentarz