Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w spółce Tauron Dystrybucja

Od 1 lipca wynagrodzenia zasadnicze pracowników spółki Tauron Dystrybucja wzrosną o 105 zł brutto – to najważniejszy zapis porozumienia płacowego podpisanego 27 czerwca przez związki zawodowe i pracodawcę.
 
Podczas negocjacji uzgodniono, że na podwyżki przeznaczona zostanie kwota wynosząca średnio 114,46 zł brutto na etat. – Zdecydowana większość pracowników otrzyma do stawki zasadniczej 105 zł. Z pozostałych środków pracodawca przyzna podwyżki indywidualne. Dostaną je osoby, które w ocenie przełożonych wyróżniają się w pracy – mówi Grzegorz Czerwiński, wiceprzewodniczący Solidarności w Tauron Dystrybucja i szef związku w gliwickim oddziale spółki.
 
Zgodnie z zapisami porozumienia w spółce wypłacona zostanie także jednorazowa premia, stanowiąca rekompensatę za brak podwyżek w pierwszym półroczu tego roku. Na ten cel pracodawca przeznaczy średnio 925 zł na etat. Podobnie jak w przypadku podwyżek, premia będzie miała charakter obligatoryjny i uznaniowy. Każdy pracownik dostanie 463 zł, reszta pieniędzy zostanie rozdysponowana na premie uznaniowe.– Strona społeczna zastrzegła, że podwyżka indywidualna nie może przekroczyć 210 zł brutto, a premia uznaniowa nie może być wyższa niż 1.389 zł – dodaje wiceprzewodniczący „S” w spółce.
 
Wzrost wynagrodzeń w firmach wchodzących w skład Grupy Tauron Polska Energia S.A. to efekt ubiegłorocznego ramowego porozumienia płacowego, podpisanego przez Zarząd TPE i radę społeczną. Uzgodniono wówczas, że pracownicy spółek należących do Grupy w 2017 i 2018 roku otrzymają jednorazowe premie, a w 2019 roku podwyżki. Wysokość premii i podwyżek miała stać się przedmiotem rozmów między związkami i zarządami w poszczególnych firmach. – Cieszymy się, że nam udało się wynegocjować podwyżki już teraz. Takie zresztą były oczekiwania pracowników – dodaje Grzegorz Czerwiński.
 
Tauron Dystrybucja zajmuje się dostarczaniem energii elektrycznej. Posiada 11 oddziałów, m.in. w Gliwicach, Krakowie, Będzinie, Bielsku-Białej i Wrocławiu. Spółka łącznie zatrudnia ponad 9 tys. pracowników. 
 
Na tych samych zasadach podwyżki i wyrównania przyznane zostaną w spółkach Tauron Dystrybucja Serwis oraz Tauron Dystrybucja Pomiary. Zadaniem pierwszej z tych firm jest obsługa techniczna układów pomiarowych energii elektrycznej, natomiast Tauron Dystrybucja Serwis świadczy usługi elektroenergetyczne. 
 
aga
źródło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz