Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w siemianowickiej Straży Miejskiej

W piątek 30 maja w komendzie Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich podpisano porozumienie kończące trwającą tam od 17 maja akcję protestacyjną. Zgodnie z jego zapisami zwolniony wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności wróci do pracy.
 
– Po dwóch tygodniach możemy wreszcie zakończyć nasz protest. Jesteśmy zadowoleni z kompromisu, który udało nam się osiągnąć – powiedział po zakończeniu negocjacji Marek Kozubski, przewodniczący zakładowej Solidarności. 
 
Jak podkreślił, najważniejszy punkt porozumienia dotyczy przywrócenia do pracy wiceprzewodniczącego zakładowej Solidarności Henryka Zielińskiego, który zdaniem związkowców otrzymał wypowiedzenie bezzasadnie. – Zawarta została ugoda pozasądowa przywracająca naszego kolegę do pracy. To wspólny sukces wszystkich pracowników biorących udział w akcji protestacyjnej. Pokazaliśmy, że w trudnych chwilach możemy na siebie liczyć. Tak właśnie wygląda prawdziwa solidarność – zaznaczył Marek Kozubski.
 
Dokument podpisany przez przedstawicieli Solidarności w siemianowickiej Straży Miejskiej oraz komendanta tej jednostki Piotra Saternusa zawiera również m.in. zapis wyjaśniający kwestię wideorejestratorów umieszczonych w Siemianowicach niezgodnie z prawem – Uzyskaliśmy zapewnienie, że mandaty wystawione na podstawie zapisów z wideorejestratorów są prawomocne, a odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowości powstałe wokół tej sprawy nie zostanie zrzucona na szeregowych strażników. Oprócz tego obie strony sporu zobowiązały się do właściwej współpracy w stosunkach pracodawca – związek zawodowy. Uzgodniliśmy również, że kwestia zwiększenia liczby umundurowanych funkcjonariuszy pełniących służbę w terenie będzie przedmiotem osobnych rozmów – wylicza przewodniczący zakładowej „S”.
 
Protest głodowy strażników miejskich z Siemianowic Śląskich trwał 14 dni. Akcja miała charakter rotacyjny. Jej uczestnicy zmieniali się co 3 dni. Ze względu na fakt, iż strażnicy miejscy nie mają prawa do strajku, akcja została zorganizowana w taki sposób, aby nie zakłócała pracy jednostki.
 
łk
 

Dodaj komentarz