Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w rybnickim szpitalu. Strajk odwołany

W poniedziałek 2 marca w Katowicach podpisano porozumienie płacowe kończące spór zbiorowy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku. To oznacza, że strajk w placówce został odwołany. W odrębnym porozumieniu uregulowano wzrost wynagrodzeń pielęgniarek i położnych. 
 
– Zgodnie z zapisami porozumienia pielęgniarki i położne dostaną podwyżkę średnio o 275 zł brutto, z kolei pozostali pracownicy nieobjęci systemowym wzrostem wynagrodzeń otrzymają podwyżkę płacy zasadniczej o 350 zł brutto – powiedział po zakończeniu rozmów w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim Piotr Rajman, przewodniczący „Solidarności” w rybnickim szpitalu.
 
Podwyżka w wysokości 350 zł brutto zostanie wypłacona w dwóch transzach. Od 1 marca wynagrodzenia zasadnicze wzrosną o 210 zł brutto, a od 1 lipca o kolejne 140 zł brutto. Wzrost wynagrodzeń nie obejmie pracowników, których pensje wzrosły w styczniu w wyniku podwyższenia płacy minimalnej. 
 
Poniedziałkowe porozumienie kończy spór zbiorowy trwający w szpitalu od maja 2018 roku. – Łącznie w wyniku wszystkich trzech porozumień podpisanych w trakcie sporu (częściowe porozumienia płacowe zawarto w październiku 2018 roku i czerwcu 2019 roku – przyp. łk) płace zasadnicze w szpitalu wzrosły o 1150 zł brutto, co niemal w całości wyczerpuje nasze postulaty. Przypomnę, że w sporze domagaliśmy się 1200 zł brutto. Myślę, że jest to sukces wspólnej reprezentacji związkowej. Z tych negocjacji wychodzimy z tarczą – wskazał Piotr Rajman. 
 
Po zakończeniu rozmów związkowcy podziękowali marszałkowi województwa śląskiego Jakubowi Chełstowskiemu za zaangażowanie w rozwiązanie konfliktu w WSS 3 w Rybniku. Samorząd wojewódzki jest organem założycielskim tej placówki. – Gdyby nie udział pana marszałka w negocjacjach, najprawdopodobniej dzisiaj mielibyśmy w Rybniku strajk – wskazał przewodniczący. 
 
13 lutego w WSS 3 w Rybniku odbył się dwunastogodzinny strajk ostrzegawczy. Szpital pracował w trybie ostrego dyżuru, najciężej chorym osobom pomoc była udzielana. Natomiast zaplanowane wcześniej zabiegi przesunięto. 24 lutego w rybnickim szpitalu miała rozpocząć się bezterminowa akcja strajkowa, jednak w związku z trwającymi rozmowami organizacje związkowe zawiesiły decyzję o rozpoczęciu protestu. Podpisanie porozumienia płacowego oznacza, że strajk został ostatecznie odwołany. 
 
W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku na umowach o pracę zatrudnionych jest ponad 1300 pracowników. 
 
łk
 

Dodaj komentarz