Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w Przewozach Regionalnych

26 czerwca kolejarskie centrale związkowe podpisały z zarządem spółki Przewozy Regionalne porozumienie dotyczące realizacji zgłoszonych postulatów. Zdaniem związkowców daje ono gwarancje funkcjonowania firmy przez najbliższych pięć lat i zabezpiecza interesy pracowników spółki. Zapowiadany na 29 czerwca strajk został odwołany. – Oczekiwania związków zawodowych zostały spełnione – powiedział Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem większościowym właścicielem Przewozów Regionalnych zostanie Agencja Rozwoju Przemysłu, która za 750 mln zł nabędzie 52 proc. udziałów spółki. Jak informuje Henryk Grymel, ponad 100 mln zł z tej puli przeznaczonych zostanie na restrukturyzację zatrudnienia, czyli ewentualne odprawy i rekompensaty dla tych pracowników, którzy będą chcieli odejść z firmy. Równocześnie w ciągu 30 dni ma zostać podpisany pakiet gwarancji pracowniczych oraz zobowiązanie, że ewentualny okres wypowiedzenia Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy będzie wynosił osiemnaście miesięcy. – Obawialiśmy się, że po przejęciu Przewozów Regionalnych przez Agencję Rozwoju Przemysłu układ zostanie wypowiedziany i po pół roku przestanie obowiązywać – dodaje szef kolejarskiej Solidarności.

Podkreśla, że w część marszałków województw już podpisała pięcioletnie umowy z poszczególnymi zakładami Przewozów Regionalnych, w pozostałych trwają jeszcze rozmowy. – To daje nadzieję, że przez te lata spółka będzie mogła normalnie funkcjonować, a ludzie będą mieli miejsca pracy – mówi Grymel.

aga
źródło foto: commons.wikimedia.org/akron

 

Dodaj komentarz