Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w PLK

115 zł podwyżki otrzymają pracownicy PKP Polskie Linie Kolejowe. 24 maja kolejarskie związki zawodowe podpisały z zarządem PKP PLK porozumienie dotyczące wzrostu płac i szczegółów programu dobrowolnych odejść w spółce. Tym samym związkowcy zawiesili zaplanowane na 30 maja referendum strajkowe w spółce.

Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 czerwca. – Domagaliśmy się podwyżek nie mniejszych niż 150 zł, pracodawca proponował wzrost płac tylko o 90 zł. W rezultacie krakowskim targiem udało nam się wynegocjować 115 zł wzrostu uposażenia zasadniczego dla każdego pracownika PLK. Mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda się nam wynegocjować kolejne podwyżki, bo w porozumieniu zawarliśmy zapis obligujący pracodawcę do podjęcia kolejnych rokowań płacowych- mówi Stanisław Kokot, rzecznik prasowy Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ Solidarność.

Podczas negocjacji strony ustaliły również szczegóły programu dobrowolnych odejść w spółce. PDO zostanie rozpisany na kilka lat. Pracownicy, którzy zdecydują się skorzystać z programu, w zależności od stażu pracy otrzymają odprawy w wys. 15 tys. zł, 12 tys. zł lub 8 tys. zł. Do 2015 roku zatrudnienie w PKP PLK ma zostać zmniejszone o 4,5 tys. pracowników. – W większości mają to być odejścia naturalne. Zarząd przewiduje, że w 2012 roku z PKP PLK odejdzie 1 tys. pracowników, w 2013 roku 1,3 tys., w 2014 roku z PDO skorzysta 1,2 tys., a w 2015 roku 1 tys. osób -informuje Stanisław Kokot.

Podpisane w czwartek porozumienie oddala widmo strajku w PKP PLK. 15 maja w wyniku fiaska rozmów płacowych działające w spółce związki zawodowe powołały Międzyzakładowy Komitet Strajkowy. Do 30 maja w spółce miało zostać przeprowadzone referendum strajkowe, a do 4 czerwca związkowcy planowali zorganizować dwugodzinny strajk ostrzegawczy. – Nie odwołujemy tych działań, lecz je zawieszamy do czasu realizacji porozumienia – podkreślił Stanisław Kokot.  

Dodaj komentarz