Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w PKP Cargo

Dodatek dla pracowników przenoszonych między oddziałami spółki, dodatek dla maszynistów szkolących stażystów oraz możliwość negocjacji wysokości nagrody z okazji Dnia Kolejarza – to najważniejsze zapisy porozumienia wynegocjowanego z pracodawcą przez organizacje związkowe działające w PKP Cargo. Podpisanie dokumentu oznacza zakończenie sporu zbiorowego, który trwał w spółce od 30 października ubiegłego roku.

– Porozumienie jest korzystne dla pracowników, chociaż w pewnych kwestiach musieliśmy pójść na kompromis – mówi Jerzy Sośnierz, przewodniczący Solidarności w PKP Cargo SA Południowy Zakład Spółki.

Jak informuje, dodatek dla maszynistów szkolących stażystów wyniesie 2,50 zł za każdą godzinę szkolenia. Dodatek dla pracowników przenoszonych pomiędzy poszczególnymi oddziałami spółki, odległymi od siebie nieraz o wiele kilometrów, tzw. dodatek alokacyjny wyniesie 500 zł. Ponadto pracodawca zapewni tym pracownikom mieszkanie lub hotel.

Kolejny punkt porozumienia dotyczy nagrody z okazji Dnia Kolejarza. Jeżeli w ciągu trzech kwartałów wyniki finansowe spółki będą korzystne, wówczas ostateczna wielkość tej nagrody zostanie ustalona w trakcie negocjacji. Obecnie zgodnie z zapisami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy każdemu pracownikowi przysługuje nagroda z okazji Dnia Kolejarza w wysokości 200 zł. –  Jeżeli kondycja firmy na to pozwoli, negocjacje będą dotyczyły wzrostu nagrody ponad ten poziom – podkreśla.

Jak dodaje Jerzy Sośnierz, do 28 lutego doprecyzowane zostaną kwestie dotyczące dodatku za zmianę harmonogramów pracy, co także było jednym z postulatów organizacji związkowych. – Na razie udało się uzgodnić, że jeżeli w trakcie miesiąca harmonogram zostanie zmieniony 3 razy, za każdą z tych zmian pracownik otrzyma 50 zł. Musimy określić, które grupy zawodowe ten dodatek obejmie – mówi.

Strony ustaliły też, że do końca tego roku z PKP Cargo nie zostanie wydzielone zaplecze warsztatowe i magazyny. Po 1 stycznia 2016 roku o ewentualnych zmianach w tym zakresie pracodawca będzie musiał poinformować stronę społeczną 6 miesięcy wcześniej i przedstawić analizy, do których związkowcy będą mogli się odnieść podczas negocjacji. – To są bardzo ważne ustalenia, ponieważ wcześniej pracodawca planował przekazanie warsztatów i magazynów spółce córce 1 kwietnia tego roku  – podkreśla Jerzy Sośnierz. Do końca roku nie zostanie także zmieniona struktura organizacyjna spółki – poszczególne zakłady PKP Cargo nie zostaną połączone w jeden, czego domagał się zarząd firmy.

aga

foto:commons.wikimedia.org/SebastianPańczyszyn

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.