Solidar Śląsko Dąbrow

Porozumienie w PGE Ekoserwis w Rybniku

17 maja organizacje związkowe działające w spółce PGE Ekoserwis w Rybniku podpisały z pracodawcą porozumienie płacowe. Wynagrodzenia zasadnicze wszystkich pracowników zatrudnionych na pełny etat wzrosną o 76 zł brutto. Zawarte zostało także porozumienie, które kończy spór zbiorowy w spółce rozpoczęty jeszcze w czasie, gdy właścicielem firmy był francuski koncern EDF. 
 
Jak informuje wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności Edward Mietła, wzrost płac zasadniczych oznacza też podwyższenie dodatków wchodzących w skład wynagrodzenia,  m.in. dodatku za pracę w niedziele oraz dodatku za pracę w porze nocnej.  – Pracownicy zatrudnieni w ruchu ciągłym otrzymają podwyżki wynoszące w sumie ponad 100 zł brutto  miesięcznie – wylicza wiceprzewodniczący. W porozumieniu zapisano, że podwyżka wynagrodzeń obowiązuje od kwietnia. Wyrównanie za ten miesiąc wpłynie na konta pracowników najpóźniej w czerwcu.
 
Strony uzgodniły także, że organizacje związkowe z PGE Ekoserwis wezmą w udział w planowanych w połowie 2018 roku rozmowach z zarządem Polskiej Grupy Energetycznej dotyczących wysokości funduszu wynagrodzeń w 2019 roku. 
 
Obok porozumienia płacowego podpisano też porozumienie, które zakończyło spór zbiorowy wszczęty w spółce w czasie, gdy jej właścicielem był francuski koncern EDF.   Spełnione zostaną oba postulaty przedstawione w ramach sporu. Pierwszy z nich dotyczył zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 100 proc. Kolejny – pokrywania przez pracodawcę składki na tzw. pakiet medyczny, który gwarantuje pracownikom szybki dostęp do lekarzy specjalistów. – Uzgodniliśmy, że pracodawca będzie dopłacał każdemu pracownikowi 20 zł miesięcznie do dowolnie wybranego pakietu medycznego –  informuje wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności. Obecnie w PGE trwają negocjacje nowego pakietu zdrowotnego. Porozumienie obowiązuje do czasu zakończenia tych rozmów.
 
Spółka PGE Ekoserwis w Rybniku zajmuje się obsługą urządzeń energetycznych oraz odbiorem i zagospodarowaniem odpadów paleniskowych, m.in. produkcją materiałów budowlanych w oparciu o popioły. W całej Polsce zatrudnia ponad 500 osób.  Firma w listopadzie 2017 roku weszła w skład Polskiej Grupy Energetycznej. Wcześniej pod nazwą EDF Service Group należała do francuskiego koncernu EDF.
 
aga
źrodło foto:pixabay.com/CC0
 

Dodaj komentarz